Start Nasi kapłani
Nasi kapłani

PROBOSZCZOWIE

Ks. mgr Piotr Piontek (2016 - )

Urodził się 14.06.1978 w Strzelcach Opolskich jako syn Jana i Marii. Pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej ukończył w Rozmierzy, kolejne w Suchej. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Opolu. Jednocześnie uczęszczał do Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelcach Opolskich i II stopnia w Opolu do klasy fortepianu. W roku 1997 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Po 6. latach fomacji seminaryjnej przyjął święcenia kapłańskie 7.06.2003 roku. Pierwszą placówką wikariuszowską była dla niego Parafia św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Od roku 2006 do 2011 był sędzią w Sądzie Diecezji Opolskiej. W latach 2008-2012 pełnił posługę w Parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Następne trzy lata spędził w Parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie. W roku 2015 bp opolski przeniósł go do Parafii Trójcy Świętej w Bogacicy, gdzie przez rok był wikariuszem. Od dnia 24.08.2016 pełni urząd proboszcza tejże parafii.

 

golabekKs. mgr Piotr Gołąbek (1981 - 2016).

Urodził się 10 VII 1941 r. w Krzyżanowicach jako syn tamtejszego gospodarza Józefa i Anny zd. Krupa. Szkołę podstawową ukończył w Krzyżanowicach. Po rocznej przerwie kontynuował naukę w LO im. Kasprowicza w Raciborzu, a po jego ukończeniu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Studia seminaryjne ukończyl dopiero w 1967r. ponieważ w międzyczasie został zmuszony do odbycia służby wojskowej. 11 VI 1967r. przyjął święcenia kapłańskie. Krótko, bo zaledwie przez dwa tygodnie pracował w parafii św. Mikołaja w Raciborzu, gdzie zastępował wikarego. Następnie zostal wikarym w parafii Wniebowzięcia NMP w Gliwicach-Łabędach, gdzie pracował przez jeden rok. W latach 1968 - 1972 był wikarym w parafii św. Anny w Oleśnie Śląskim, 1972 - 1974 w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, 1974 - 1977 w Strzelcach Opolskich. W 1976r. rozpoczął studia zaoczne w filii ATK w Katowicach zakończone w 1981r. uzyskaniem dyplomu magisterskiego. W 1977r. został proboszczem w Paczkowie, gdzie pracował do chwili objęcia 3 IX 1981r. parafii bogackiej. 24 XI 1983r. zostal Dekanalnym Duszpasterzem Rolników, a od 24 XI 1984r. jest Rejonowym Duszpasterzem Rolników w Rejonie Kluczborskim. W latach 1984 - 1987 studiował zaocznie w KUL na Wydziale Teologii Pastoralnej - Duszpasterstwo Wsi. Od 26 VIII 1986 do 25 VIII 1987r. był równocześnie administratorem nowo utworzonej parafii w Bazanach. 16 IX 1992r. został mianowany Dziekanem honorowym, a 10 III 1997r. Radcą Duchownym.

Od kamagra online 2005 jest dziekanem Dekanatu Kluczbork

 

wieczorekKs. mgr lic. Jan Wieczorek (1969 - 1981).

Urodził buy clomid się 8 II 1935r. w Bodzanowicach koło Olesna. Po ukończeniu Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. 22 VI 1958r. z rąk bpa opolskiego Franciszka Jopa przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany na trzyletnie studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył zdobyciem magisterium i licencjatu. W 1961r. podjął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, które łączył z obowiązkami obrońcy węzła małżeńskiego w opolskim Sądzie Biskupim i egzaminatora prosynodalnego duchowieństwa. W latach 1961 - 1964 był wikariuszem w parafii Opole - Nowa Wieś Królewska. 12 VI 1981 r. został mianowany biskupem tytularnym Tirnida Regia i pomocniczym w Opolu. Sakrę biskupią przyjąl 16 VII 1981r. na Górze św. Anny. Był wikariuszem generalnym w Opolu, konsultorem diecezjalnym i przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Budowy Kościołów. 25 ID 1992r. mianowany został pierwszym biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji gliwickiej.

 

 

 

wesolyKs. Jan Wesoły (Wesolly) (1934 - 1969).
Urodził buy levitra się 19 IV 1899r. w Raszowej w powiecie kozielskim. Do szkoły średniej uczęszczał w Koźlu i Raciborzu, gdzie też zdał egzamin dojrzałości. Zawierucha wojeona rzucila go do Francji, skąd po kilkunastu miesiącach wrócił na śląską ziemię, by móc rozpocząć już wcześniej zamierzone studia filozoficzno - teologiczne w Uniwersytecie Wrocławskim. We Wroclawiu 30 l 1927r. otrzymał z rąk kard. Bertrama święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w środowisku sobie dotąd nieznanym, bo wśród ludności górniczej w parafii św. Anny w Zabrzu. Tamtejszym rodzinom robotniczym poświęcał wiele czasu, zwlaszcza organizując dla nich różne związki katolickie. Po czterech latach został mianowany wikarym w Dobrodzieniu, skąd przybył do Bogacicy, by objąć tutejszą parafię, do której został 19 XD 1934r. skierowany. W 1952r. został mianowany dziekanem honorowym. Od 1960r. pełnil urząd dziekana dekanatu k1uczborskiego. Zmarł 25 IV 1969r. i spoczął na cmentarzu bogackim.

Ks. clomid online Wesoły był solidnym gospodarzem. Troszczył się o budynek kościelny, cmentarz i inne zabudowania parafialne. Przeprowadził między innymi w kościele remont wszystkich okien, w które wstawił nowe witraże. Pozostawił po sobie niezwykle zadbany cmentarz, którego alejki wysadził różnego rodzaju drzewami. Po wojnie przyozdobił kościół piękną sztukaterią i postarał się o nowe dzwony. Przede wszystkim był jednak duszpasterzem. By móc lepiej pracować dla dobra powierzonych sobie dusz, wybudował - mimo trudnych okoliczności spowodowanych wojną - piękny kościół w odległych o 6 km Bazanach. Gorliwie starał się o uświęcenie powierzonego mu ludu. Ze szczególną troską zabiegał o częste przystępowanie wiernych do sakramentu pokuty i przyjmowanie Komunii św. Zasługą ks. Wesołego było także to, że mimo nawałnicy bezbożnej propagandy nazistowskiej i tragedii spowodowanych wojną, potrafił pomóc parafianom wytrwać w wierności Bogu. Również po wojnie potrafił integrować parafian i służyć wszystkim, zarówno miejscowym jak i tym którzy tutaj przybyli.

 

WIKARIUSZE

ks. Tomasz Kafka (2016 - )

ks. Piotr Piontek (2015 - 2016)

ks. Edward Matusz - rezydent (2014 - 2015)

ks. Benedykt Barski - rezydent (2013 - 2014)

ks. Krzysztof Jan Bytomski (2010 - 2013)

ks. Norbert Panusz

ks. Rajmund Lipp

ks. Leszek Rygucki

ks. Józef Zwarycz

ks. Bernard Mocia

ks. Marcin Kwoczała

ks. Jacek Biernat

ks. Stanisław Dworzak

ks. Kazimierz Balak

ks. Szczepan Wardenga

ks. Piotr Grosz

ks. Jan Świerczek

ks. Michał Wilk

ks. Antoni Niedorny

ks. Franciszek Lerch

ks. Jóżef Smalara

ks. Pius Konieczny

ks. Józef Szwarc

 

Czytania buy propecia na dziś

Gościmy

Naszą witrynę przegląda priligy online teraz 6 gości