Start Rada Duszpasterska PRD
Parafialna Rada Duszpasterska PRD

Bądź buy priligy w życiu aktywny.

Nie stój z założonymi rękoma.

Nie piękne poglądy są ważne,

ale praktyczne działanie.

Nogi, które stoją w miejscu, zapuszczają korzenie.

Życie jest walką.

Nie czekaj, aby potrzebujący wyszli cię szukać;

idź i odwiedź ich w domach.

Zanieś słowo pocieszenia, wyrozumiały uśmiech, cenna myśl.

 

/Carlos Torres Pastorino/

 

 

                            PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

 

                            w Parafii p.w. Trójcy Świętej w Bogacicy

 

W dniu 29.111.2015 w naszej parafii odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i I Synodu Diecezji Opolskiej oraz rozporządzenia Biskupa Opolskiego z dnia 16.10.2010. Kadencja PRD trwa 5 lat.

 

W skład PRD weszli:img_1249

- Bursy Jerzy

- Bursy Teresa

- Dmytruszyński Damian

- Fila Paweł

- Gerlic Rajnard

- clomid online Jurczyk Urszula

- Kubas Jadwiga

- Langos Konrad

- Mrozek Krystyna

- Pisula Irena

- Pisula Krystyna

- Smyrek Barbara

- clomid online Symietz Rafał

- buy levitra online Szymczyk Maciej

- Zimoch Małgorzata

 

Nowa PRD została zaprzysiężona 13.12.2010 w czasie popołudniowego nabożeństwa Adwentowego.

Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji duchowej i apostolskiej zgodnie z nauką Kościoła i uczestniczyć w spotkaniach ogólnodiecezjalnych i dakanalnych służących temu celowi.

Celem PRD jest wspomaganie proboszcza w sprawach dotyczących działalności gospodarczej oraz duszpasterskiej parafii w szczególności:

w katechizacji, w urządzaniu uroczystości, nabożeństw parafialnych, w prowadzeniu zespołów liturgicznych, śpiewaczych, charytatywnych oraz grup istniejących.

Proboszcz buy kamagra online zwołuje PRD, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom, ma nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i zasięgnąć opinii na ich temat. Rada podjęte inicjatywy powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

 

Czytania na dziś

Gościmy

Naszą witrynę buy propecia przegląda teraz 7 gości