Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, ul. Wolności 7, 46-243 Bogacica reprezentowana przez proboszcza, ks. Piotra Piontka.

2. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

3. Inspektorem Ochrony Danych w diecezji opolskiej jest dostępny pod adresem iod@diecezja.opole.pl, tel. 774543837 

4. Wierny ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

5. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Strona internetowa "Parafii Trójcy Świętej" (www.parafiabogacica.pl) jest wydawana przez Rzymskokatolicką Parafię Trójcy Świętej, ul. Wolności 7, 46-243 Bogacica i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

"Gazetka parafialna" jest wydawana przez Rzymkokatolicką Parafię Trójcy Świętej, ul. Wolności 7, 46-243 Bogacica i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafia Trójcy Świętej w Bogacicy umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.