Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Rada Duszpasterska PRD

Pod koniec 2021 roku w naszej parafii odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i I Synodu Diecezji Opolskiej oraz rozporządzenia Biskupa Opolskiego z dnia 16.10.2010. Kadencja PRD trwa 5 lat.


W skład PRD weszli:

 

 • Arndt Dietmar
 • Benk Alfred
 • Bieniosek Bernard
 • Bursy Jerzy
 • Bursy Teresa
 • Dmytruszyński Damian
 • Głomb Martyna
 • Menzel Piotr
 • Nowak Sylwia
 • Olejnik Tomasz
 • Pisula Krystyna
 • Skomudek Jerzy
 • Smyrek Barbara
 • Symietz Rafał
 • Szymczyk Maciej

 

Nowa PRD została zaprzysiężona w czasie popołudniowego nabożeństwa Adwentowego 2021 roku. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji duchowej i apostolskiej zgodnie z nauką Kościoła i uczestniczyć w spotkaniach ogólnodiecezjalnych i dakanalnych służących temu celowi.

 

Celem PRD jest wspomaganie proboszcza w sprawach dotyczących działalności gospodarczej oraz duszpasterskiej parafii w szczególności: w katechizacji, w urządzaniu uroczystości, nabożeństw parafialnych, w prowadzeniu zespołów liturgicznych, śpiewaczych, charytatywnych oraz grup istniejących. Proboszcz zwołuje PRD, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom, ma nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i zasięgnąć opinii na ich temat. Rada podjęte inicjatywy powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

 

Wybrano też po raz pierwszy Parafialną RAdę Ekonomiczną.

Tworzą ją:

1. Dmytruszyńska Alicja

2. Gerlic Rajnard

3. Rodzik Małgorzata

4. Szymczyk Magdalena

i jako reprezentant PRD - Bursy Jerzy.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.