Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Trójcy Świętej rozpoczął swoją działalność w marcu 1991 roku.


Został wybrany 4-osobowy zarząd, oraz 4 członków, razem w zespole pracuje 8 osób. 
Działalność naszego zespołu polega głównie na opiece nad osobami starszymi, chorymi i rodzinami wielodzietnymi. Na święta Bożego Narodzenia przygotowujemy paczki dla osób samotnych i starszych.


W ubiegłych latach dofinansowaliśmy dzieciom z rodzin ubogich zakup podręczników i przyborów szkolnych, sponsorowaliśmy również kolonie letnie dla dzieci.
Na miarę naszych skromnych możliwości dokonaliśmy zakupu opału i leków osobom najbiedniejszym. Od początku istnienia programu „Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE” uczestniczymy w rozdawaniu żywności. Członkowie Zespołu „Caritas” biorą udział w organizowanych zebraniach Rejonu Kluczborskiego, w spotkaniach modlitewnych w Kraskowie, Trzebnicy i Borkach Wielkich.

 

Współpracujemy z ks. proboszczem, który zawsze chętnie udziela nam rad i pomocy.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.