Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Duszpasterze

Proboszczowie

 

Ks. mgr Piotr Piontek (2016 - )

Urodził się 14.06.1978 w Strzelcach Opolskich jako syn Jana i Marii. Pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej ukończył w Rozmierzy, kolejne w Suchej. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Opolu. Jednocześnie uczęszczał do Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelcach Opolskich i II stopnia w Opolu do klasy fortepianu. W roku 1997 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Po 6. latach fomacji seminaryjnej przyjął święcenia kapłańskie 7.06.2003 roku. Pierwszą placówką wikariuszowską była dla niego Parafia św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Od roku 2006 do 2011 był sędzią w Sądzie Diecezji Opolskiej. W latach 2008-2012 pełnił posługę w Parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.


Następne trzy lata spędził w Parafii Wniebowzięcia NMP
w Krapkowicach-Otmęcie. W roku 2015 bp opolski przeniósł go do Parafii Trójcy Świętej w Bogacicy, gdzie przez rok był wikariuszem. Od dnia 24.08.2016 pełni urząd proboszcza tejże parafii.

 

 

Ks. mgr Piotr Gołąbek (1981 - 2016).


Urodził się 10 VII 1941 r. w Krzyżanowicach jako syn tamtejszego gospodarza Józefa i Anny zd. Krupa. Szkołę podstawową ukończył w Krzyżanowicach. Po rocznej przerwie kontynuował naukę w LO im. Kasprowicza w Raciborzu, a po jego ukończeniu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Studia seminaryjne ukończyl dopiero w 1967r. ponieważ w międzyczasie został zmuszony do odbycia służby wojskowej. 11 VI 1967r. przyjął święcenia kapłańskie. Krótko, bo zaledwie przez dwa tygodnie pracował w parafii św. Mikołaja w Raciborzu, gdzie zastępował wikarego. Następnie zostal wikarym w parafii Wniebowzięcia NMP w Gliwicach-Łabędach, gdzie pracował przez jeden rok. W latach 1968 - 1972 był wikarym w parafii św. Anny w Oleśnie Śląskim, 1972 - 1974 w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, 1974 - 1977 w Strzelcach Opolskich. W 1976r. rozpoczął studia zaoczne w filii ATK w Katowicach zakończone w 1981r. uzyskaniem dyplomu magisterskiego.

 

W 1977r. został proboszczem w Paczkowie, gdzie pracował do chwili objęcia 3 IX 1981r. parafii bogackiej. 24 XI 1983r. zostal Dekanalnym Duszpasterzem Rolników, a od 24 XI 1984r. jest Rejonowym Duszpasterzem Rolników w Rejonie Kluczborskim. W latach 1984 - 1987 studiował zaocznie w KUL na Wydziale Teologii Pastoralnej- Duszpasterstwo WSI. Od 26 VIII 1986 do 25 VIII 1987 r. był równocześnie administratorem nowo utworzonej parafii w Bazanach. 16 IX 1992r. został mianowany Dziekanem honorowym, a 10 III 1997r. Radcą Duchownym. Od 2005 jest dziekanem Dekanatu Kluczbork.

 

 

Ks. mgr lic. Jan Wieczorek (1969 - 1981).


Urodził się 8 II 1935r. w Bodzanowicach koło Olesna. Po ukończeniu Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne
w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. 22 VI 1958r. z rąk bpa opolskiego Franciszka Jopa przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany na trzyletnie studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył zdobyciem magisterium i licencjatu. W 1961r. podjął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, które łączył z obowiązkami obrońcy węzła małżeńskiego w opolskim Sądzie Biskupim i egzaminatora prosynodalnego duchowieństwa. W latach 1961 - 1964 był wikariuszem w parafii Opole - Nowa Wieś Królewska. 12 VI 1981 r. został mianowany biskupem tytularnym Tirnida Regia i pomocniczym w Opolu. Sakrę biskupią przyjąl 16 VII 1981r. na Górze św. Anny. Był wikariuszem generalnym w Opolu, konsultorem diecezjalnym i przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Budowy Kościołów. 25 ID 1992r. mianowany został pierwszym biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji gliwickiej.

 

 

Ks. Jan Wesoły (Wesolly) (1934 - 1969).

Urodził się 19 IV 1899r. w Raszowej w powiecie kozielskim. Do szkoły średniej uczęszczał w Koźlu i Raciborzu, gdzie też zdał egzamin dojrzałości. Zawierucha wojenna rzucila go do Francji, skąd po kilkunastu miesiącach wrócił na śląską ziemię, by móc rozpocząć już wcześniej zamierzone studia filozoficzno - teologiczne w Uniwersytecie Wrocławskim. We Wroclawiu 30 l 1927r. otrzymał z rąk kard. Bertrama święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w środowisku sobie dotąd nieznanym, bo wśród ludności górniczej w parafii św. Anny w Zabrzu. Tamtejszym rodzinom robotniczym poświęcał wiele czasu, zwlaszcza organizując dla nich różne związki katolickie. Po czterech latach został mianowany wikarym w Dobrodzieniu, skąd przybył do Bogacicy, by objąć tutejszą parafię, do której został 19 X 1934r. skierowany. W 1952r. został mianowany dziekanem honorowym. Od 1960r. pełnil urząd dziekana dekanatu k1uczborskiego. Zmarł 25 IV 1969r. i spoczął na cmentarzu bogackim.

Ks. Wesoły był solidnym gospodarzem. Troszczył się o budynek kościelny, cmentarz i inne zabudowania parafialne. Przeprowadził między innymi w kościele remont wszystkich okien, w które wstawił nowe witraże. Pozostawił po sobie niezwykle zadbany cmentarz, którego alejki wysadził różnego rodzaju drzewami. Po wojnie przyozdobił kościół piękną sztukaterią i postarał się o nowe dzwony. Przede wszystkim był jednak duszpasterzem. By móc lepiej pracować dla dobra powierzonych sobie dusz, wybudował - mimo trudnych okoliczności spowodowanych wojną - piękny kościół w odległych o 6 km Bazanach. Gorliwie starał się o uświęcenie powierzonego mu ludu. Ze szczególną troską zabiegał o częste przystępowanie wiernych do sakramentu pokuty i przyjmowanie Komunii św. Zasługą ks. Wesołego było także to, że mimo nawałnicy bezbożnej propagandy nazistowskiej i tragedii spowodowanych wojną, potrafił pomóc parafianom wytrwać w wierności Bogu. Również po wojnie potrafił integrować parafian i służyć wszystkim, zarówno miejscowym jak i tym którzy tutaj przybyli.

 


 

Wikariusze

 

 • ks. Tomasz Kafka (2016 - )
 • ks. Piotr Piontek (2015 - 2016)
 • ks. Edward Matusz - rezydent (2014 - 2015)
 • ks. Benedykt Barski - rezydent (2013 - 2014)
 • ks. Krzysztof Jan Bytomski (2010 - 2013)
 • ks. Norbert Panusz
 • ks. Rajmund Lipp
 • ks. Leszek Rygucki
 • ks. Józef Zwarycz
 • ks. Bernard Mocia
 • ks. Marcin Kwoczała
 • ks. Jacek Biernat
 • ks. Stanisław Dworzak
 • ks. Kazimierz Balak
 • ks. Szczepan Wardenga
 • ks. Piotr Grosz
 • ks. Jan Świerczek
 • ks. Michał Wilk
 • ks. Antoni Niedorny
 • ks. Franciszek Lerch
 • ks. Jóżef Smalara
 • ks. Pius Konieczny
 • ks. Józef Szwarc

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.