Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich w parafii p.w. Trójcy Świętej w Bogacicy

 

W wydanej książce z okazji 400-lecia Parafii Bogacica pt. ”Bogacica - Dzieje Parafii” jest wzmianka, że III Zakon św. Franciszka istniał już w 1898 roku. Jednak w latach powojennych zaprzestał działalności.

Ponownie został erygowany 12.04.1981 r. w czasie trwania Rekolekcji Wielkopostnych prowadzonych przez Ojców Franciszkanów OFM z Panewnik. Obecna nazwa to Franciszkański Zakon Świeckich. Wspólnota nasza liczy 41 członków: 39 kobiet i 2 mężczyzn oraz 1 postulantka. Przynależymy do Regionu Opole-Gliwice, mamy dwóch asystentów duchowych: O. Justyna Przybyłę — OFM z Prudnika, O. Mirona Góreckiego — OFM z Opola.

 

Celem Wspólnoty jest praktykowanie w świeckim życiu Reguły Św. Franciszka, a Reguła i życie franciszkanów świeckich są następujące: „Zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.”

 

Św. Franciszek jest najbardziej znanym i najbardziej kochanym świętym w Kościele. Sprawiają to jego szczególne cnoty, przez które jest nam tak bliski i kochany. Są nimi: ewangeliczne ubóstwo, pokora i prostota życia, miłość do wszystkich stworzeń, wielka gorliwość apostolska, umiłowanie Jedynego, Świętego,Powszechnego Kościoła, oraz umiłowanie Niepokalanej „Łaski Pełnej”, która porwała serce św,.Franciszka.Ją też uczynił patronką FZŚ i nazwał Królową Zakonu Serafickiego. Był przepełniony radością doskonałą, która polega na radowaniu się i wewnętrznej pogodzie ducha , także w przeciwnościach i prześladowaniach , czyli tzw. ”radość franciszkańska”.

 

Św. Franciszek pałał wielką gorliwością w zbawianiu dusz ludzkich: w kościołach i na placach publicznych wołał: ”Miłość nie jest kochana”. Wielką łaską uproszoną przez św. Franciszka u Ojca Św. było uzyskanie odpustu zupełnego czyli darowanie kar doczesnych (spełnienie warunków) przez nawiedzenie Kościoła Matki Bożej Anielskiej (Odpust Porcjunkuli), dzisiaj rozszerzone na wszystkie kościoły. Św. Franciszek dał też początek przeżywania sceny Bożego Narodzenia przez przystrajanie we wszystkich świątyniach Szopek Bożonarodzeniowych. W 1223 r.urządził na żywo w Greccio scenę Bożego Narodzenia.

 

Na Górze La Verna otrzymuje Stygmaty, przez co zostaje nazwany ,,drugim Chrystusem” dlatego ,że zdołał tak wiernie odzwierciedlić życie Jezusa Chrystusa

i we wszystkim wiernie naśladować swego Mistrza. Swoją osobowością pociągał za sobą wielką liczbę naśladowców w przeszłości i dziś.

 

Znakiem rozpoznawczym członków FZŚ jest znak TAU - ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, ma kształt krzyża. TAU jest znakiem pobożności chrześcijańskiej,

a szczególnie zobowiązaniem do naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego

 

I my w naszej Wspólnocie FZŚ chcemy swym życiem realizować dążenie do doskonałości chrześcijańskiej za przykładem ,jaki nam zostawił swym życiem i nauką św. Franciszek. Formacja w naszej parafii odbywa się przez comiesięczne spotkania zgłębiające: Regułę FZŚ ,Statut, materiały do formacji podstawowej, artykuły z „Głosu św. Franciszka” Korzystamy z modlitewnika ”Pokój i Dobro”, a pamięcią modlitewną obejmujemy naszą wspólnotę, zmarłych, duchowieństwo i cały Kościół. Mamy to szczęście że w naszym kościele przed ołtarzem,umieszczona jest piękna figura Św. Franciszka .Tam też w czasie naszych spotkań modlitewnych zapalamy świecę.

 

Organizujemy też spotkania modlitewno-braterskie na filiach; w Borkowicach z racji uroczystości patrona kościoła – św. Józefa w maju, oraz na Wierzchach z okazji Uroczystości Podwyższenia Krzyża-przeżywamy „Drogę Krzyżową”. Członkowie naszej wspólnoty biorą też udział w formacji organizowanej przez Radę Regionu:

 

  • w Rekolekcjach i Dniach Duchowości Franciszkańskiej na Górze Św.Anny
  • w czuwaniu nocnym w Prudniku
  • w Ogólnopolskiej Pielgrzymce FZŚ na Jasną Górę
  • w uroczystości odpustu Porcjunkuli w Prudniku
  • Dzień Wspólnotowy FZŚ
  • w Borkach Wielkich u Ojców Franciszkanów we wspólnym nabożeństwie przy żłóbku; Jasełka lub występ chóru, oraz wspólne spotkanie opłatkowe.

 Bierzemy aktywny udział w pracach na rzecz Kościoła

 

Jeden z naszych braci jest Nadzwyczajnym Szafarzem KomuniiŚwiętej,cztery siostry  -lektorami ,trzy siostry udzielają się w zespole „Caritas”, dziesięć sióstr jest zelatorkami żywego różańca.Nasze siostry opiekują się Kaplicą Miłosierdzia Bożego, w której w każdy piątek o godz.15.00 wierni wspólnie z proboszczem odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

Na Uroczystość Bożego Ciała nasza wspólnota przygotowuje ołtarz oraz uczestniczy w procesji ze sztandarem.Od 1981 roku tj.od założenia wspólnoty,pielgrzymujemy ze sztandarem na parafialne obchody Kalwaryjskie na Górę Św.Anny, z okazji odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej. 

Tam czerpiemy siłę,na nasze codzienne zmagania. Odwiedzamy chorych naszych członków,w domach w szpitalach,w Domu Opieki Społ. Wspomagamy misje franciszkańskie, rozwijamy Apostolat Modlitwy za Kapłanów : „Margaretka”,obejmując ich codzienną modlitwą.

 

W szczególny sposób okazujemy łączność ze zmarłymi członkami naszej wspólnoty. Odmawiamy różąniec a w pogrzebie uczestniczy delegacja ze sztandarem franciszkańskim członkowie zaś z zapalonymi świecami.

 

Opiekunem naszej Wspólnoty FZŚ jest Ks. Proboszcz Piotr Gołąbek, który otacza nas życzliwością i pomocą, uczestnicząc niemal że w każdym naszym spotkaniu.

 

Św. Franciszek w Regule umieścił takie słowa zachęty:

„Przyrzekliśmy wielkie rzeczy – większe są nam przyrzeczone. Może jest to droga dla Ciebie?

Przyjdż i zobacz! Zapraszamy w każdą I niedzielę miesiąca po nieszporach!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.