Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Dzieci Maryi

Wspólnota Dzieci Maryi jest grupą działającą przy parafii Trójcy Św. w Bogacicy. Dzieci Maryi spotykają się na swoich spotkaniach w soboty, co najmnije dwa razy w miesiącu. Na spotkaniach mówimy o Matce Bożej, świętach, które akurat się zbliżają i sprawach bieżących. Na spotkaniach także dużo śpiewamy.

 

Głównym zadaniem Dzieci Maryi jest służba Matce Bożej. Nasze działanie polega na uświetnianiu uroczystości parafialnych poprzez poczet sztandarowy. Dzieci Maryi uczestniczą w rezurekcji, Dniach Krzyżowych, Komunii Świętej, Odpustach: Św. Trójcy, Matki Bożej Szkaplerznej, Św. Michała, Bożym Ciele, oktawie Bożego Ciała, Kiermaszu, Wszystkich Świętych. Dzieci Maryi także pielgrzymują ze sztandarem na odpusty do Borkowic, na Wierzchy, do Kraskowa i na Bażany. Na większe uroczystości Dzieci Maryi przygotowują figury, które przystrajają żywymi kwiatami.

 

Miesiąc maj i miesiąc październik to czas szczególny ponieważ są to miesiące poświęcone Matce Bożej. Podczas nabożeństw dziewczyny z sztandarem pełnią dyżur przy ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej.

 

Co roku w miesiącu sierpniu nasza parafia pielgrzymuje na Górę Św. Anny na obchody kalwaryjskie. Wtedy to Dzieci Maryi z sztandarami uczestniczą w uroczystych obchodach ku czci Wniebowzięcia NMP.

 

Dziewczyny także bardzo chętnie co roku uczestniczą w diecezjalnej pielgrzymce Dzieci Maryi na Górę Św. Anny. Z niecierpliwością wyczekują już na tę pielgrzymkę, ponieważ nic nie zastąpi ciekawych konferencji, wspólnego śpiewu i zabawy. Co jakiś czas są organizowane skupienia w klasztorze Józefitek w Kluczborku.

 

W grudniu przychodzi św. Mikołaj, który przynosi upominki. Jest to bardzo miłe spotkanie. Natomiast 8 grudnia Dzieci Maryi obchodzą swoje święto patronalne Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W czasie uroczystej mszy świętej odnawiane są przyrzeczenia i przyjmowane są nowe dziewczyny do grona Dzieci Maryi.

 

 

10 Przykazań Dziecka Maryi

 

 1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
 2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.
 3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
 4. Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.
 5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.
 6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.
 7. Stara się być pilna w nauce i religijnych obowiązkach.
 8. Jest miłośniczką sprawić całemu otoczeniu.
 9. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem prawdy i nigdy nie kłamie.
 10. Jest pełna radości i życia i stara się ją naśladować.

 

Obowiązki Dziecka Maryi

 

 • Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.
 • Bierze czynny udział w Eucharystii.
 • Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
 • Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
 • Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
 • Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
 • Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
 • Jest wzorem ucznia.
 • Spieszy bliźnim z pomocą.
 • Jest apostołem wśród otoczenia.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.