Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Szafarze Komunii Św.

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i działa mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w potrójnej posłudze Kościoła:  w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu.

Dokument Kongregacji Kultu Bożego, wprowadzający posługę nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii św., uzasadnia to postanowienie "dobrem duchowym wiernych i prawdziwą koniecznością" (Instr. " Immensae caritatis", 29 I 1973).Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczym dobrem duchowym wiernych jest częsta Komunia święta, zwłaszcza zanoszona chorym w domach prywatnych, w szpitalach i w innych zakładach.

 

Po ustaleniu przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku ogólnych warunków umożliwiających powołanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej nasz Ks. Biskup Ordynariusz zlecił Diecezjalnej Komisji Liturgicznej opracowanie szczegółowej instrukcji wykonawczej.

W dniu 29 maja 1990 r. Diecezjalna Komisja Liturgiczna wraz z gronem duszpasterzy różnych środowisk opracowała zalecenia obowiązujące na terenie diecezji opolskiej na mocy zarządzenia Biskupa Ordynariusza z dnia 21 czerwca 1990 r, ogłoszone w Instrukcji z 15 lipca 1990 roku. Instrukcja ta została na nowo opracowana przez Międzydiecezjalną Komisję Liturgiczną dla Diecezji Gliwickiej i Opolskiej. Postanowienia Instrukcji zostały zatwierdzone przez Księży Biskupów Ordynariuszy obu Diecezji.

 

W uroczystośći  Niepokalanego Poczęcia NMP w 1990 r w katedrze opolskiej ks.biskup Alfons Nosol upoważnił około trzystu mężczyzn do pomocy w udzielaniu wiernym Komunii św. w czasie Mszy św. i zanoszeniu jej chorym.

 

 

Tego zaszczytu dostąpili nasi parafianie

 

 • 8.12.1990 Stanisław Juszczak, Paweł Fila, Józef Kinder, Franciszek Knop
 • 7.12.1991 Józef Głąb, Michał Bieniosek, Joachim Nowacki
 • 5.12.1992 Paweł Smyrek – Wierzchy
 • 2.12.1993 Józef Mocibemba, Marek Boryczka
 • 6.12.1998 Rajnard Gerlic
 • 2.12.2003 Dietmar Arndt
 • 4.12.2005 Andrzej Libera, Wiktor Skomski
 • 8.12.2007 Konrad Langos (Wierzchy), Rafał Symietz
 • 29.11.2009 Maciej Szymczyk
 • 6.12.2013 – Benedykt Frasek (Borkowice), Roland Preis (Borkowice)
 • 8.12.2019 Damian Dmytruszyński
 • 10.12.2023 - Tomasz Olejnik
 • 10.12.2023 - Dariusz Reimann.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.