Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Sakramenty święte

Chrzest

Wymagane dokumenty

 

 • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dokumenty tożsamości rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

 

Rodzice chrzestni

 

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:

 

 • mieli ukończony 16 rok życia
 • sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
 • prowadzili życie zgodne z wiarą

Bierzmowanie

Udzielanie

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

 

 • systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
 • gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 • udział we wszystkich, cotygodniowych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

 

Świadek bierzmowania

 

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 

 • miał ukończony 16 rok życia
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
 • prowadził życie zgodne z wiarą
 • może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Eucharystia

11:48:45Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

 

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

 

Mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

 

 • Wszystkie niedziele
 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
 • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Pokuta

Warunki dobrej spowiedzi:

 

 • Rachunek sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Szczera spowiedź
 • Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu 

 

Rachunek sumienia:

 

 

Rachunek sumienia dla dorosłych

 

,,Droga do Nieba' - Modlitewnik opracowany przez kapłanów Diecezji Opolskiej, Opole 1983, s. 258-262.

 

Wstęp:

 

I. Ostatni raz spowiadałem się...

 • Spowiedź moja była szczera, nie zapomniałem i nie zataiłem grzechu ciężkiego.
 • Odprawiłem zadaną pokutę i naprawiłem wyrządzoną krzywdę

 

II. Sprawozdanie z pracy nad sobą:

 • W okresie od ostatniej spowiedzi starałem się o to, by...
 • Osiągnąłem... (np. niewiele, dlatego, że...)

 

Przykazanie pierwsze 'Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną'

 

 • Opuszczałem modlitwy codzienne
 • Niedbale z roztargnieniem odmawiałem je
 • Przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem
 • Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary. O jakich?
 • Publicznie krytykowałem prawdy wiary (w jaki sposób?)
 • Wstydziłem się swojej wiary
 • Zaparłem się wiary (w jaki sposób?)
 • Nie starałem się o pogłębienie wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie czasopism i książek religijnych
 • Nie ufałem Bogu
 • Grzeszyłem zuchwale, licząc na przebaczenie Boże
 • Narzekałem na Pana Boga
 • Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu
 • Wierzyłem w zabobony i wróżby
 • Znieważyłem osoby duchowne oraz miejsca i rzeczy poświęcone (kościoły, cmentarze krzyże, obrazy itp.)
 • Przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych (w rodzinie, w pracy zawodowej)
 • Więcej niż sprawy Boże i swojej duszy ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności sport itp.
 • Wdawałem się w dyskusje na tematy religijne z osobami wrogo nastawionymi do wiary.

 

Przykazanie drugie 'Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie'

 

 • Wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w żartach, gniewie
 • Bluźniłem przeciw Bogu i Świętym, wyrażając się obelżywie i drwiąco
 • Nie dotrzymałem przysięgi, ślubu złożonego Bogu
 • Przysięgałem niepotrzebnie, złożyłem fałszywą przysięgę (czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę?). Świętokradzko przyjąłem Sakramenty św. (które?)
 • Przeklinałem kogoś (dlaczego?)
 • Rozmawiałem o sprawach religijnych w sposób lekceważący

 

Przykazanie trzecie 'Pamiętaj, abyś dzień święty święcił'

 

 • W niedzielę i święta nakazane opuściłem z własnej winy Mszę św. (ile razy?)
 • Spóźniłem się na Mszę św.
 • We Mszy św. nie brałem czynnego udziału (wspólna modlitwa, śpiew, słuchanie słowa Bożego, zwracanie uwagi na poszczególne części Mszy św.)
 • Przeszkadzałem innym w skupieniu modlitewnym, nieodpowiednio zachowywałem się
 • Bez koniecznej potrzeby w niedzielę i święta ciężko pracowałem
 • Znieważyłem dzień święty przez pijaństwo i udział w grzesznych zabawach i rozrywkach
 • Nie poświęciłem wolnego czasu rodzinie, starym rodzicom, chorym.
 • Nie bratem udziału w nabożeństwach: Gorzkie żale, Droga krzyżowa, roraty, nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe, Wielki Tydzień, choć mogłem to uczynić
 • Nie starałem się o wytworzenie nastroju religijnego w rodzinie w niedziele i święta
 • Nie brałem udziału w życiu parafialnym (misje, rekolekcje, procesje, ofiary na utrzymanie świątyni, na Seminarium Duchowne, KUL)

 

Przykazanie czwarte 'Czcij ojca twego i matkę swoją'

 

I. Obowiązki względem rodziców:

 • Rodzicom swoim nie okazywałem miłości i szacunku, nie modliłem się za nich, nie pamiętałem o rocznicy śmierci
 • Nie słuchałem ich rad
 • Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, biłem ich Mówiłem o nich źle
 • Nie starałem się pomóc moim starym rodzicom
 • Byłem w niezgodzie z rodzeństwem

II. Obowiązki rodziców:

 • Nie bałem o moralne wyrobienie i religijne wychowanie swych dzieci (modlitwa Msza św. w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów św.
 • Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci
 • Nie dawałem im dobrego przykładu w spełnianiu obowiązków religijnych w pracy zawodowej, współżyciu z sąsiadami, w życiu rodzinnym itp.
 • Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi, nie pamiętałem o urodzinach, imieninach itp.
 • Nie dbałem o ich wykształcenie utrzymanie i odpoczynek.
 • Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo
 • Byłem niesprawiedliwy w karaniu
 • Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek
 • Nie wyłączałem telewizora w czasie modlitwy
 • Nie starałem się o wspólną modlitwę, o czytanie Pisma św., rozmowy religijne w rodzinie oraz n znaki wiary w mieszkaniu (krzyż, obraz)
 • Byłem obojętny na to, z kim się moje dziecko przyjaźni
 • Od dzieci nie wymagałem odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych, dla każdego człowieka
 • Krytykowałem niesprawiedliwie duchowieństwo
 • Nie było między nami (mężem i żoną) współpracy w wychowaniu dzieci
 • Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty rodzinne
 • Będąc ojcem chrzestnym (matką chrzestną) nie wypełniałem swoich obowiązków wobec chrześniaków

III. Obowiązki małżonków:

 • Nie kochałem szczerze żony (męża). Nie troszczymy się wspólni? o swoje upodobania, pragnienia, zdrowie
 • Nie pomagamy sobie nawzajem
 • Nie modlimy się za siebie
 • Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawieni? współmałżonka
 • Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy
 • Nie dbaliśmy o siebie by się nawzajem podobać
 • Byliśmy samolubni
 • Nie pamiętałem o rocznicach (ślubu, urodzin, imienin), o dniach znaczących dla współmałżonka
 • Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew i niecierpliwość
 • Rozjątrzaliśmy niezgodę opowiadając innym o tym, co nas dzieli
 • Nie dochowaliśmy wierności małżeńskiej
 • Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny
 • Dla własnej wygody ograniczaliśmy liczbę naszych dzieci
 • Usunęłam ciążę namawiałem do tego, współdziałałem
 • Dom nasz nie był wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.

IV. Obowiązki względem Ojczyzny:

 • Nie szukałem szczerze dobra swojego Kraju
 • Nie spełniałem solidnie swoich obowiązków
 • Nie umiałem wyzbyć się nienawiści, by być z tym, co łączy, a nie co dzieli
 • Nie pracowałem sumiennie
 • Nie żyłem dobrze z towarzyszami pracy. Nie dałem młodszym dobrego przykładu
 • Szerzyłem zło w środowisku pracy (przekleństwa, wulgarne słowa, alkohol)
 • Patrzyłem przez palce na zło, aby mieć spokój
 • Zapłata, którą dawałem, była niesprawiedliwa
 • Pominąłem pracowników w awansie. Zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły

 

Przykazanie piąte 'Nie zabijaj'

 

 • Szkodziłem sobie na zdrowiu (przez nadmiar jedzenia, picia, zwłaszcza alkoholu, palenie tytoniu, przeciążenie pracą, lekceważenie potrzeby snu, wypoczynku)
 • Zbyt lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie
 • Nie wykorzystałem urlopu, wczasów i pobytu w sanatorium na wypoczynek lub leczenie
 • Usiłowałem popełnić samobójstwo
 • Życzyłem sobie lub bliźnim śmierci
 • Żywię do bliźnich nienawiść, niechęć
 • Zabiłem człowieka
 • Pobiłem bliźniego, pokaleczyłem
 • Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem
 • Szkodziłem bliźniemu
 • Namawiałem innych do grzechu (jakiego?)
 • Narażałem swoje zdrowie i życie oraz bliźnich przez prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym, a także przez przekraczanie przepisów bezpieczeństwa na drodze, przy pracy
 • Nie szanowałem środowiska naturalnego, które jest darem Bożym dla wszystkich ludzi
 • Niszczyłem drzewa i kwiaty, zaśmiecałem parki, lasy, góry, rzeki i drogi
 • Znęcałem się nad zwierzętami
 • Odmówiłem bliźniemu pomocy
 • Gardziłem drugimi
 • Cieszyłem się z ich niepowodzeń i nieszczęść
 • Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem go
 • Pragnąłem zemścić się na bliźnich
 • Nie modliłem się za bliźnich, za błądzących, za nieprzyjaciół, za osobistych wrogów
 • Nie przebaczyłem im w sercu swoim
 • Nie upominałem błądzących
 • Dałem im zły przykład
 • Nie odwiedzałem chorych
 • Nie pomagałem biednym
 • Nie pocieszałem smutnych
 • Nie podnosiłem na duchu wątpiących
 • Krzywdy niecierpliwie znosiłem
 • Spory rodzinne i sąsiedzkie złośliwie wnosiłem do sądu

 

Przykazanie szóste i dziewiąte 'Nie cudzołóż', 'Nie pożądaj żony bliźniego twego'

 

 • Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych
 • Miałem upodobanie w myślach, wyobrażeniach i pragnieniach nieskromnych
 • Czytałem podniecające książki i czasopisma
 • Przekazywałem je innym
 • Oglądałem zdjęcia pornograficzne i dawałem je innym
 • Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy
 • Popełniałem uczynki nieczyste, sam, z inną osobą
 • Nie jestem gotów odsunąć od siebie okazji do grzechu
 • Nie miałem należytego poszanowania dla płci odmiennej, w ubiorze i zachowaniu się
 • Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości
 • Brakiem skromności pobudzałem innych do grzechu

 

Przykazanie siódme i dziesiąte 'Nie kradnij', 'Nie pożądaj domu bliźniego twego ani żadnej rzeczy, która jego jest'

 

 • Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną, jakiej wartości), owoce cudzej pracy lub zasługi innego człowieka
 • Zabierałem innym czas, każąc na siebie czekać
 • Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy, ustalonych terminów
 • Zatrzymałem rzecz znalezioną, pożyczoną
 • Nie oddawałem długu w terminie
 • Kupiłem rzecz skradzioną
 • Pozwoliłem się przekupić
 • Zniszczyłem cudzą własność
 • Zaniedbałem dopilnowania rzeczy będących własnością społeczną
 • Oszukałem bliźniego (np. w handlu, na mierze, na wadze, w jakości towaru)
 • Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego.

 

Przykazanie ósme 'Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu'

 

 • Skłamałem (jaka z mojego kłamstwa powstała szkoda?)
 • Posądziłem lekkomyślnie
 • Bez potrzeby mówiłem o wadach, grzechach bliźnich (obmowa)
 • Oczerniłem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe złe rzeczy
 • Byłem obłudny wobec bliźniego
 • Nie zachowałem powierzonych mi tajemnic
 • Wyrządziłem przez to komuś krzywdę.

 

Przykazania kościelne

 

 • Zaniedbałem spowiedź raz w roku i Komunię św. w czasie wielkanocnym
 • W Wielkim Poście brałem udział w zabawach tanecznych.
 • Nie zachowałem przepisanych przez Kościół postów.

 

Pytania końcowe

 

 • Czy od ostatniej Spowiedzi św. poprawiłem się? Jaki grzech popełniam najczęściej? Dlaczego?

 

Rachunek sumienia młodego chrześcijanina

 

,,Droga do Nieba'. Modlitewnik opracowany przez kapłanów Diecezji Opolskiej, Opole 1983, s. 253-258.

 

Wstęp:

 

 • Ostatni raz przystąpiłem do Sakramentu Pokuty przed...
 • Nie zapomniałem i nie zataiłem grzechu ciężkiego
 • Wypełniłem pokutę, naprawiłem krzywdę i szkodę
 • Starałem się pracować nad...

 

I. Bóg - Stwórca i Ojciec wszystkich

 • Kim jest dla mnie Bóg? Czy on jest źródłem i celem mojego życia?
 • Czy nie usiłuję tworzyć sobie obrazu Boga na miarę własnego postępowania?
 • Czy staram się poznawać Go coraz głębiej (nauka religii, czytanie Pisma św. i książek religijnych, słuchanie kazań i konferencji, katecheza dorosłych)
 • Czy z Bogiem rozpoczynam dzień i kończę go modlitwą?
 • Jaka jest moja modlitwa, świadoma czy mechaniczna?
 • Czy wiara ma wpływ na moje decyzje życiowe? W jakim stopniu?

 

II. Jezus Chrystus - Zbawiciel nasz i Pan wszechświata

'To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie' (Łk 9, 35).
Od chrztu należę do Chrystusa Pana:

 • Co robię by poznać coraz lepiej Jezusa Chrystusa?
 • Czy czytam Pismo św.?
 • Czy żyję w przyjaźni z Chrystusem, starając się o życie w łasce?
 • Jak często zwracam się do Chrystusa w osobistej modlitwie?
 • Czy dążę do częstego jednoczenia się z Chrystusem w świętej Komunii?
 • Czy potrafię się wyrzec czegokolwiek dla wprowadzenia w życie wymagań Ewangelii?
 • Jak często przystępuję do sakramentu pokuty, by odnowić lub pogłębić łaskę chrztu? Jak się przygotowuję, jak za grzechy pokutuję?
 • Czy nie uciekam przed ewentualnym powołaniem Bożym do posługiwania w kapłaństwie, w życiu zakonnym lub w działalności misyjnej
 • Czy nie odciągam innych od urzeczywistnienia powołania kapłańskiego lub zakonnego
 • Czy pamiętam, że do wiernej i ofiarnej miłości małżeńskiej należy przygotowywać się od młodych lat?

 

III. Duch Święty żyjący w Kościele i Odnowiciel świata

 • Czy przyjąłem sakrament bierzmowania, który daje pełniejszy udział w posłannictwie Chrystusa?
 • Jak wygląda moja współpraca w szerzeniu Ewangelii w moim środowisku i w krajach misyjnych?
 • Czy umiem odważnie świadczyć o Chrystusie i bronić Jego Ewangelii?
 • Czy swoją postawą i postępowaniem nigdy nie zaparłem się Chrystusa?
 • Czy nie naśmiewałem się z wartości religijnych?
 • Czy znieważałem osoby, miejsca i przedmioty Bogu poświęcone?

,,Wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym Duchem... Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami'(1 Kor 12, 13.27)

 • Czy mówiąc o Kościele myślę 'my', a nie 'oni'?
 • Czy usiłuję lepiej poznać Kościół Powszechny rozsiany po całej ziemi?
 • Czy swoim życiem przyczyniam się do wzrostu świętości Kościoła?
 • Czy pamiętam, że grzesząc zadaję rany Kościołowi?
 • Czy brałem udział w życiu parafialnym (misje, rekolekcje, procesje)?
 • Czy brałem udział w innych nabożeństwach (Gorzkie żale, Droga krzyżowa, nabożeństwa majowe, różańcowe, Wielki Tydzień)?
 • Czy jestem świadom swojej odpowiedzialności za parafię (ofiary materialne, troska o chorych, osamotnionych, zaniedbane dzieci)?
 • Czy służę parafii swoją wiedzą, zdolnością i pomocą?
 • Jak wygląda moja niedziela?
 • Czy niedziela jest dla mnie Dniem Pańskim, dniem radości ze zmartwychwstania Chrystusa, dniem wspólnoty parafialnej i rodzinnej, dniem modlitwy i wypoczynku, dniem dobrych uczynków?
 • Czy zawsze w niedziele i święta uczestniczę we Mszy św.
 • Czy jest to uczestnictwo czynne - przez wspólny śpiew, modlitwę i odpowiedzi, przez współ ofiarowanie z Chrystusem i przyjęcie Komunii św.?
 • Czy spóźniam się na Mszę św.? Dlaczego?
 • Jak słucham słowa Bożego i staram się je wypełniać?

 

IV. Życie w rodzinie, w społeczności

'Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził' (Syr 3, 3-4).

 • Jak odnoszę się do rodziców i innych starszych w rodzinie?
 • Czy ich szanuję? Czy modlę się za nich? Czy im pomagam? Czy jestem im posłuszny?
 • Czy jestem im wdzięczny za ich codzienny trud dla mnie?
 • Czy nie sprawiam im przykrości?
 • Jak odnoszę się do rodzeństwa?
 • Czy przyczyniam się do zgody we wzajemnej miłości w naszej rodzinie?
 • Czy jestem życzliwy dla wszystkich?
 • Czy dostrzegam potrzebujących pomocy?
 • Jak odnoszę się do ludzi starszych, kalek i chorych?
 • Czy odwiedzałem chorych, pocieszałem smutnych i przygnębionych, pomagałem słabszym?
 • Czy umiem stanąć w obronie słabszych i pokrzywdzonych?
 • Czy jestem wdzięczny za pomoc mi udzieloną?
 • Czy starałem się wprowadzać zgodę, pokój; zaufanie i miłość między ludźmi?
 • Czy wszczynałem kłótnie i bójki?
 • Czy wybuchałem gniewem?
 • Czy potrafię tak jak Chrystus przebaczać innym?
 • Czy szkodziłem innym na zdrowiu? W jaki sposób?
 • Czy narażałem cudze i własne życie lub zdrowie nie przestrzegając przepisów drogowych i innych, chroniących życie i zdrowie ludzkie?
 • Czy namawiałem innych do picia alkoholu lub palenia papierosów?
 • Czy nakłaniałem innych do złego? Do jakiego zła?
 • Czy byłem wspólnikiem grzechu innych ludzi?
 • Czy zgorszyłem kogoś słowem lub nieodpowiednim zachowaniem się?
 • Czy umiem poważnie, z godnością i szacunkiem mówić o sprawach ludzkiej miłości, małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa?
 • Czy mam odwagę przeciwstawiać się poniżającemu mówieniu o tych wartościach?
 • Czy staję w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych?
 • Czy namawiałem do przerywania ciąży?
 • Czy usunęłam ciążę?
 • Czy przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz?
 • Czy oddawałem pożyczone książki lub przedmioty?
 • Czy naprawiłem już wyrządzone szkody i wyrównałem krzywdy?
 • Jak odnoszę się do dobra społecznego? Czy niszczyłem przedmioty publicznego użytku (np. wagony; ławki, kosze na śmieci, trawniki itp.)?
 • Czy dotrzymuję danego słowa?
 • Czy dochowuję powierzonych mi tajemnic?
 • Czy byłem fałszywy, obłudny? Mówiłem bez potrzeby o wadach i grzechach bliźniego (obmowa)?
 • Czy oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe złe rzeczy?

 

V. Ja sam - człowiek należący do Chrystusa

 • Czy jestem świadom godności człowieka i chrześcijanina?
 • Jako człowiek i chrześcijanin stworzony jestem i powołany przez Boga do ciągłego rozwoju.
 • Czy i jak rozwijam swe możliwości intelektualne i duchowe?
 • Czy naukę traktuję jako poważne przygotowanie się do spełnienia przyszłych zadań w życiu?
 • Czy sumiennie wykonuję swoją pracę zawodową?
 • Czy ulegam lenistwu, niedbalstwu, lekkomyślności?
 • Czy szczerze szukam prawdy, nawet za cenę wielkiego wysiłku?
 • Jakie jest zasadnicze nastawienie i dążenie mojego życia?
 • Jakie są moje pragnienia, ideały i cele?
 • Czy to, co kocham, jest prawdziwą wartością, zdolną rozwinąć mnie ku pełni człowieczeństwa?
 • Jak troszczę się o zdrowie, higienę i rozwój mego ciała?
 • Czy pamiętam o godności mojego ciała, uświęconego przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię?
 • Czy moje zachowanie się wobec siebie samego jest zawsze czyste i godne człowieka i dziecka Bożego?
 • Czy szkodzę sobie na zdrowiu piciem alkoholu lub paleniem tytoniu?
 • Czy w jedzeniu i piciu zachowuję umiar?
 • Czy jestem wybredny?
 • Czy narażałem lekkomyślnie własne życie lub zdrowie? W jaki sposób?
 • Czy umiem panować nad językiem? Jakże są moje rozmowy? Czy są one godne dziecka Bożego i ucznia Chrystusa?
 • Czy przeklinam, używam słów wulgarnych, ordynarnych, gorszących? 

 

VI. Świat materialny - stworzony przez Boga dla dobra wszystkich

 • Czy cenię i ochraniam przyrodę - stworzenie i dar Boży dla wszystkich ludzi?
 • Czy dostrzegam dobro i piękno świata i dziękuję za nie Bogu?
 • Czy niszczyłem drzewa i kwiaty?
 • Czy zaśmiecałem parki, lasy, góry i rzeki?
 • Czy znęcałem się nad zwierzętami?
 • Czy troszczyłem się o rzeczy mi powierzone?
 • Czy umiem szanować cudzą pracę i jej wyniki?
 • Jak dbam o rzeczy przeznaczone do osobistego użytku: o ubranie, obuwie, książki, zeszyty, przybory szkolne?
 • Czy w sposób pogardliwy odnoszę się do wartości materialnych, doczesnych?
 • Czy przeceniam wartość materialnego świata?
 • Czy pieniądz i dobrobyt są dla mnie bezwzględnym celem życia?
 • Czy w moim życiu dominuje nastawienie na dawanie, czy raczej na branie? Czy stawiam na pierwszym miejscu moje zadania, które mam w życiu wykonać, czy przyjemność i osobistą korzyść?

Namaszczenie chorych

Udzielanie

 

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...)

Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!)

W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych w pierwszą sobotę miesiąca. Zachęcamy do częstego przyjmowania Komunii (np. w każdą niedzielę) po wcześniejszym ustaleniu ze świeckim szafarzem.

 

 

Istota Sakramentu

 

Nie jest to 'ostatnie namaszczenie', ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.

Kapłaństwo

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu

 

 

 

Adres Seminarium:

ul. Drzymały 1 
45-342 Opole
skr. poczt. 246

Telefon:. 77 / 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

Małżeństwo

Termin ślubu

 

Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

 

Wymagane dokumenty

 

 • dokumenty tożsamości
 • świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
 • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 6 miesięcy od daty wystawienia)

 

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

 

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych.

Więcej informacji na temat przygotowania do sakramentu Małżeństwa znajdziemy na stronie www.spotkania.emaus.pl Opolskiego Ośrodka spotkań małżeńskich.

Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego we wtorek od 17.00 18.30 I piętro domu katechetycznego.

 

 

Warsztaty dla zakochanych

 

Nauki przedślubne w domu księży sercanów w Kluczborku (wybieramy jeden, dogodny termin):

 

 • 4-6 listopada 2016
 • 2-4 marca 2017
 • 12-14 maja 2017
 • 15-17 września 2017
 • 10-12 listopada 2017

Zgłoszenia i informacje szczegółowe:
Telefon: 660 459 080

www.domrekolekcyjnykluczbork.pl

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.