Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Modlitwa o pokój
21/03

W najbliższy piątek zpraszamy do wspólnej modlitwy o pokój na świecie.

Kościół parafialny, godz. 17.00

 

Drodzy bracia i siostry, pogrążeni w smutku tej wojny, pomódlmy się razem, prosząc Pana o przebaczenie, i prosząc o pokój. Odmówimy modlitwę, którą napisał pewien włoski biskup.

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi!

Panie Jezu, narodzony pod bombami Kijowa, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, który umarłeś w ramionach swojej matki w bunkrze w Charkowie, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, posłany na front jako dwudziestolatek, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, który w cieniu Twojego krzyża widzisz stale uzbrojone ręce, zmiłuj się nad nami!

Przebacz nam, Panie,

jeśli, nie zadowalając się gwoździami, którymi przebiliśmy Twoją rękę, nadal poimy się krwią umarłych rozszarpanych orężem.

Przebacz nam, Panie, że te ręce, które stworzyłeś, aby nas strzegły, stały się narzędziami śmierci.

Przebacz nam, Panie, że nadal zabijamy naszego brata, że nadal, jak Kain, usuwamy kamienie z naszego pola, aby zabić Abla.

Przebacz nam, Panie, że nadal usprawiedliwiamy okrucieństwo naszym zmęczeniem, jeśli naszym cierpieniem usprawiedliwiamy okrucieństwo naszych czynów.

Przebacz nam, wojnę. Panie,

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, błagamy Cię! Powstrzymaj rękę Kaina!

Oświeć nasze sumienie,

niech się nie dzieje nasza wola,

nie pozostawiaj nas naszemu działaniu!

Powstrzymaj nas, Panie, powstrzymaj nas!

A kiedy już powstrzymasz rękę Kaina, zajmij się także nim. Jest naszym bratem.

O Panie, powstrzymaj przemoc!

Powstrzymaj nas, Panie! Amen.

Niedziela Palmowa w reżimie sanitarnym
27/03

* W miarę możliwości proszę w Niedzielę Palmową pozostać w domach, by nie przekroczyć dopuszczalnych limitów.

 

* W Niedzielę Palmową transmisja Mszy św. z kościoła parafialnego o godz. 10.30 – również na kanale YouTube

 

https://www.youtube.com/channel/UCRew6xqBqwRHe8viqFgDTbA

 

* Palmy będą poświęcone podobnie jak w minionym roku i będzie można je wziąć ze sobą do domu w dowolnym czasie.

 

Dotknąć Świąt...
25/12

Wystarczy kliknąć w poniższy obrazrek i na kilka chwil wejść do kościołów naszej parafii. Bogate dekoracje bożonarodzeniowe skutecznie pomagają przeżywać pamiątkę Narodzin Pana Jezusa.

Zapraszamy.

Nowe przepisy epidemiczne
16/10

Uwaga!!

W związku z nowymi decyzjami Episkopatu i Rządu proszę przekazywać wszystkim zainteresowanym następujące informacje:

W kościele w Bogacicy maksymalna liczba uczestników Mszy św.: 195

W kościele w Borkowicach maksymalna liczba uczestników Mszy św.: 127

W kościele w Wierzchach maksymalna liczba uczestników Mszy św.: 68

Nowe wytyczne uniemożliwiają przeprowadzenie jednej Mszy św. z udzielaniem sakramentu Namaszczenia Chorych.

 

W związku z tym sakrament ten będzie można przyjąć:

Bogacica:          sobota, godz. 15.00

                            niedziela, godz. 10.30

Borkowice:      sobota, godz. 17.00

Wierzchy:         niedziela, godz. 9.00

 

(Przypominam o karteczce z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości.)

Nieszpory Michałowe
27/09

Muzyka porusza serca i przybliża nas do Boga. Im wyższe dźwięki wydobywa z siebie śpiewaczka, tym bardziej wydaje się, że jesteśmy w niebiosach.

Fragmenty nieszporów, które odbyły się w dzień odpustu ku czci św. Michała Archanioła, można tu zobacyć i posłuchać.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RAR7NZKrfWg&t=788s 

Dołącz do modlitwy
12/05

W kościele przez Internet
20/03

Zapraszam do udziału w nabożeństwach drogą internetową.

 

 

1) Kamera bezpośrednia:             

 

 

https://streaming.airmax.pl/bogacica/embed.html?version=1

 

 

Komunikat o koronawirusie
12/03

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Relacja z kolędowania
06/01

 

Wszystkich, którzy chcieliby raz jeszcze powrócić do pięknych dżwięków kolęd i innych melodii bożonarodzeniowych usłyszanych w naszym kościele podczas poświątecznego kolędowania, zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, przygotowanego i zrealizowanego przez kleryka Piotra. Wystarczy kliknąć w zdjęcie. 

 

Plan kolędy 2019/2020
08/12

Plan kolędy

* Sobota, 28.12.2019, godz. 10.00   

1) od godz. 11.00 ul. Czapska od rodz. Bieniosek (9), Czaple Stare od rodz. Leszczyński (1)

2) Czaple Stare od rodz. Wilman (28)

* Poniedziałek, 30.12.2019, godz. 10.00     

1) Zameczek + ul. Powstańców Śl. (18-1)

2) ul. Krzywa od rodz. Wołowski (1)

* Czwartek, 2.01.2020, godz. 15.00

1) ul. Jana Pawła II od rodz. Cieplik

2) ul. Jana Pawła II od rodz. Janiga

* Piątek, 3.01.2020, godz. 15.00

1) ul. Blycharza od rodz. Pompa (2a)

2) ul. Wolności od rodz. Białaszczyk (1) do Medyka (6) + Plac Targowy

* Sobota, 4.01.2020, godz. 10.00

1) ul. Zamkowa od rodz. Smyrek (27)  do rodz. Stanossek (26)

w tym: ul. Wiejska (rodz. Stanossek, Klimek, Bieniosek)           

2) ul. Zamkowa od rodz. Gnacy (1) do rodz. Stanossek (17)

w tym: ul. Wiejska (rodz. Stanosek)

* Wtorek, 7.01.2020, godz. 15.00    

1) ul. Konopnickiej od rodz. Wyrębek (3G)

2) ul. Konopnickiej od rodz. Bochenek (9)

* Środa, 8.01.2020, godz. 15.00       

1) ul. Nowa od rodz. Sobota (40)

2) ul. Stawowa od rodz. Oleksy (1), ul. Nowa od rodz. Matan (2)

* Piątek, 10.01.2020, godz. 15.00     

1) ul. Kluczborska od rodz. Frasek (5) do rodz. Kinder (14)

2) ul. Kluczborska od rodz. Kinder (43) do rodz. Głomb (29)

* Sobota, 11.01.2020, godz. 10.00   

1) ul. Wolności od rodz. Pietrucha (31)

2) ul. Boczna od rodz. Pietrucha (1) i ul. Wolności (18, 19, 12 17 i 10)

* Poniedziałek, 13.01.2020, godz. 15.00

1) ul. Kluczborska od rodz. Jagoda (17J) do rodz. Mrozek (34)

2) ul. Kluczborska od rodz. Miska (24) do rodz. Nowak (45)

* Wtorek, 14.01.2020, godz. 15.00

1) ul. Wiejska od rodz. Nowacki (13) do rodz. Przewloka (1)

w tym ul. Jana Pawła II 1

2) ul. Szkolna od rodz. Muras (15)

* Czwartek, 16.01.2020, godz. 15.00

1) ul. Wiejska od rodz. Krupa (18) do rodziny Michalak (31)

2) ul. Wiejska od rodz. Motyka (60) do rodz. Frasek (38)

* Piątek, 17.01.2020, godz. 15.00

1) ul. 1 Maja od rodz. Szczyrba (1)

2) ul. 1 Maja od rodz. Urbański (29)

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.