Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Intencje Mszalne

29 stycznia - 18 lutego 2024
28/01

Poniedziałek, 29.01
Bogacica
18.00 1) W intencji parafian.
2) Za † żonę Janinę Komander w 2. rocznicę śmierci.
 
Wtorek, 30.01
Bogacica
7.00 O spokój duszy † Wilibalda Hanisz – od kolegów z pracy.
Borkowice
18.00 Za † Dorotę Pieckielun w 30. dzień po śmierci.
 
Środa, 31.01 – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
Bogacica
7.00 Za †† Piotra i Marię Fila, 2 synów, 3 synowe, zięcia, wnuka, Elżbietę i Engelberta Jaunich oraz Annę Woschnik.
 
Czwartek, 1.02 – I czwartek miesiąca
Bogacica
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.   Godzina święta.
 
Piątek, 2.02 – święto Ofiarowania Pańskiego – I piątek miesiąca
* kolekta na klasztory klauzurowe
Bogacica
8.30 Adoracja NS.
9.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
18.00 (Szkolna) 1) Do Bożej Opatrzności o zdrowie i opiekę MB z okazji 35 rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 90. rocznicy urodzin oraz za †† siostrę Janinę, braci, bratową, rodziców i teściów.
3) Za † Wilibalda Hanisz w 30. dzień po śmierci, córkę Eweliną i brata Henryka.
 
Sobota, 3.02 – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika – błogosławieństwo gardła
Bogacica
18.00 Za †† Magdalenę Kallus, chrzestną Elżbietę i dziadków obu stron.
Borkowice
17.00 O opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Dawida Smyrek oraz z podzięko- waniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze dla ojca z okazji 40. rocznicy urodzin.
 
V Niedziela zwykła, 4.02
* Borkowice – kolekta na malowanie kościoła
Bogacica
7.30 W intencji członków Róż Różańcowych Gizeli Borzęckiej i Elżbiety Stanossek.
10.30 W intencji parafian.
Borkowice
9.00 W intencji członków Róży Różańcowej Doroty Mrugała.
Wierzchy
9.00 Za †† Otylię Skalec w 5. rocznicę śmierci, rodziców Karola i Marię, rodzeństwo i pokrewieństwo.
 
Poniedziałek, 5.02 – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – błogosławieństwo chleba
Bogacica
7.00 Za †† Gintra Stanossek, rodziców, siostry, brata, matkę Annę, ojca Franciszka Skrzypczyk, siostrę Magdalenę, bratową Danutę, dziadków i pokrewieństwo.
 
Wtorek, 6.02 – wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
Bogacica
18.00 Za †† rodziców Monikę i Alojzego Smyrek, dziadków obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Środa, 7.02
Bogacica
18.00 Za †† Tadeusza, Kazimierza i Stanisława Dmytruszyńskich, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 8.02
Bogacica
18.00 Za †† męża Helmuta w kolejną rocznicę śmierci, Jana i Zofię Birkhof, Herlindę i Piotra Orzechowskich, Gintra i Wiktorię, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Piątek, 9.02
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności (…) o opiekę, miłość i zgodę w rodzinie.
18.00 Za † Jerzego Urban w 30. dzień po śmierci.
 
Sobota, 10.02 – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Bogacica
9.00 W intencji chorych i cierpiących. Błogosławieństwo lourdzkie.
16.00 O opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Anny Kucia.
18.00 Intencja zbiorowa:
1) O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Rafała z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2) Za †† rodziców, teściów, siostrę Alicję, szwagra Zygfryda, pokrewieństwo Siejka i Kinder oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za †† męża Waltra, syna Zygfryda, rodziców, teściów, siostrę Hildegardę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice 17.00 Za †† rodziców Józefa i Hiacyntę Woźnik, Jerzego i Elżbietę Biskup, siostry Annę i Helenę, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
VI Niedziela Zwykła, 11.02
Bogacica
7.30 (Niemiecka) Za †† Franciszka i Jadwigę, Józefa i Zofię, Bernarda i Huberta, pokrewieństwo, dobrodziejów, ks. Andrzeja i innych kapłanów oraz siostry zakonne.
10.30 Za †† rodziców Teresę i Helmuta Kinder, brata Huberta, męża Alfreda, teściów Edeltraudę i Ernsta Kinder.
Adoracja NS przed Wielkim Postem:
11.30 – Szklarnia, Żabiniec i Krężel;
12.30 – w języku niemieckim;
13.30 – FZŚ;
14.30 – Bogacica, Markotów Mały i Nowa Wieś;
15.30 – Borkowice; 
16.30 – Wierzchy, Czaple Stare i Zameczek;
17.30 – zakończenie adoracji.
Borkowice
9.00 Za †† dziadków Roberta i Martę Wilczek, Jana i Teresę Wodara, ojca Ewalda, szwagra Rajmunda, pokrewieństwo Wilczek, Wodara, Grochula i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 W intencji członków Róży Różańcowej Urszuli Stober.
 
Poniedziałek, 12.02
Bogacica 8.00 W intencji parafian.
Adoracja NS przed Wielkim Postem:
8.45 – Bogacica, ul.: Blycharza, Boczna, Jana Pawła II, Krzywa, Szkolna, Nowa, Wolności, Powstańców Śl.;
9.45 – Bogacica, ul.: 1 Maja, Stawowa, Kluczborska, Wiejska, Zamkowa, Czapska, Konopnickiej, Pl. Targowy; 
10.45 – Borkowice;
11.45 – Wierzchy;
12.45 – Szklarnia, Żabiniec, Zameczek;
13.45 – godzina ciszy;
14.45 – w języku niemieckim;
15.45 – Krężel, Czaple Stare, Markotów Mały, Nowa Wieś;
16.45 – dzieci ze szkoły podstawowej: klasy 1,2,3,4,5; 
17.15 – młodzież przygotowująca się do bierzmowania.
18.00 W intencji parafian.
 
Wtorek, 13.02
Borkowice
Adoracja NS przed Wielkim Postem:
13.00 – ul. Wiejska;
14.00 – ul. Leśna i ul. Krótka;
15.00 – ul. Szkolna i ul. Boczna;
16.00 – ul. Kraskowska i ul. Lipowa;
17.00 – ul. Bogacka i ul. Kolonia.
18.00 Za †† rodziców Zofię i Bernarda Smyrek, chrzestnych, pokrewieństwo, Helenę i Antoniego Pilot, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
Adoracja NS przed Wielkim Postem:
15.00 – od rodziny Edwarda Olejnik do rodziny Wochnik;
16.00 – od rodziny Pilak do rodziny Kazimiery Olejnik;
17.00 – od rodziny Skalec, Wygon, Niwa.
18.00 W intencji parafian.
 
Środa Popielcowa, 14.02
* kolekta na malowanie kościoła
Bogacica
9.00 Za †† Alojzego Plewnia, żonę Marię, rodziców, rodzeństwo, Jerzego i Zygfryda Triebert i pokrewieństwo. 
18.00 W intencji parafian.
Borkowice
18.00 W intencji parafian.
Wierzchy
18.00 W intencji parafian.
 
Czwartek, 15.02
Bogacica
7.00 W intencji Krystyny Grygiel z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
Borkowice
18.00 Droga Krzyżowa.
Wierzchy
18.00 Droga Krzyżowa.
 
Piątek, 16.02
Bogacica
7.00 Za †† Józefa i Cecylię Kinder, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
19.00 Droga Krzyżowa.
 
Sobota, 17.02
Bogacica
18.00 1) Za †† rodziców Elżbietę i Jana Bieniosek, bratową Teresę, teściów Marię i Waltra Jagieła, rodzeństwo, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Margaret Gerlic w rocznicę śmierci, męża Georga, †† z rodziny Gerlic i Noczynski.
Borkowice
17.00 Intencja zbiorowa:
1) Za †† Gertrudę i Ryszarda Widera i ojca Huberta Preis. 
2) Za †† Erykę Frasek w 21. rocznicę śmierci, syna Henryka, ojców Józefa i Pawła, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
I Niedziela Wielkiego Postu, 18.02
Bogacica
7.30 W intencji członków Róż Różańcowych Teresy Wilman i Mirosławy Bąkowskiej.
10.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Renaty Bochenek z okazji 60. rocznicy urodzin.
Borkowice
9.00 Za †† Jerzego Sobek, 2 żony, pokrewieństwo Sobek, Smyrek, Förster i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 W intencji członków Róży Różańcowej Cecylii Olejnik.

8 - 28 stycznia 2024
07/01

Poniedziałek, 8.01
Bogacica
7.00 1) Do Bożej Opatrzności (…) o opiekę MB i św. Patrona dla Krzysztofa z okazji 50. rocznicy urodzin.
2) Za †† Lucjana Guzowskiego na pamiątkę jego ziemskich urodzin i imienin oraz o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Barbary i Hanny z okazji urodzin.
 
Wtorek, 9.01
Bogacica
7.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † matkę Monikę w dniu urodzin, ojca Rudolfa i pokrewieństwo.
 
Środa, 10.01
Bogacica
7.00 Za †† Marię i Jerzego Kopik, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące – o dar życia wiecznego. 
 
Czwartek, 11.01
Bogacica
7.00 Za †† męża Józefa Wiecha w rocznicę śmierci, syna Andrzeja, teściów Pawła i Cecylię, rodziców Jana i Agnieszkę, brata Piotra, bratową Jadwigę, siostrę Joannę i pokrewieństwo.
 
Piątek, 12.01
Bogacica
7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego z okazji urodzin męża.
 
Sobota, 13.01
Bogacica
18.00 Intencja zbiorowa:
1) Za †† rodziców Annę i Jana Wojtków, męża Antoniego, braci, bratową, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Teodora i Wiktorię Nowak, 2 synów, Sylwestra i Marię Woschnik.
Borkowice
17.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP (…) w intencji Barbary Wojcieszak z okazji 60. rocznicy urodzin.
 
II Niedziela zwykła, 14.01
* Borkowice – kolekta na malowanie kościoła
Bogacica
7.30 (Niemiecka) W intencji członków Róż Różańcowych Urszuli Jurczyk i Adeli Arndt.
10.30 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Borkowice
9.00 Za †† Jerzego Sobek, 2 żony, pokrewieństwo Sobek, Smyrek, Förster i dusze w czyśćcu cierpiące. 
Wierzchy
9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Edwarda Olejnik.
 
Poniedziałek, 15.01
Bogacica
18.00 Za †† Elżbietę Wodausch w 2. rocznicę śmierci, ojca Dietera, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 16.01
Bogacica
7.00 Za †† Zygfryda Józefa Mendel w 1. rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Środa, 17.01 – wspomnienie św. Antoniego, opata
Bogacica
7.00 Za †† ojca Pawła, matkę Martę Skomudek, braci, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 18.01
Bogacica
18.00 Za † męża Mariusza na pamiątkę jego ziemskich urodzin.
Adoracja NS. 
 
Piątek, 19.01 – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Bogacica
7.00 Za † Helmuta Stanossek na pamiątkę jego ziemskich urodzin.
 
Sobota, 20.01
Bogacica
18.00 Za †† męża Zygfryda Kinder w 13. rocznicę śmierci, teściów, Renatę i †† z rodzin Kinder i Kłosek.
Borkowice
14.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jana Pisula z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.00 Intencja zbiorowa:
1) Za †† rodziców Hildegardę i Edmunda Kulesa, Józefa Syniawa, brata Jerzego, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
2) Za †† syna Henryka Frasek w 23. rocznicę śmierci, Magdalenę Faltin, matkę Erykę, ojców Józefa i Pawła, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za † Zygfryda Cieplik w 30. dzień po śmierci.
 
III Niedziela Zwykła, 21.01
Bogacica
7.00 Za †† Kazimierza w kolejną rocznicę śmierci, rodziców i teściów.
10.30 W intencji babć i dziadków.
14.30 Franciszkańskie nabożeństwo przy żłóbku.
Borkowice
9.00 W intencji członków Róży Różańcowej Marii Gwozdowskiej.
Wierzchy
9.00 W intencji członków Róży Różańcowej Marii Gawlita.
 
Poniedziałek, 22.01
Bogacica
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w 40. rocznicę ślubu Anny i Henryka.
 
Wtorek, 23.01
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin.
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Helmuta Sobania z okazji 85. rocznicy urodzin i Ruvena z okazji 30. rocznicy urodzin.
 
Środa, 24.01 – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Bogacica
7.00 Do Dzieciątka Jezus o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
 
Czwartek, 25.01 – święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła
Wierzchy
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Kazimiery Olejnik z okazji 85. rocznicy urodzin.
Adoracja NS. 
 
Piątek, 26.01 – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Borkowice
18.00 Za †† z rodzin Frasek, Blach, Tkaczyk, Nowak, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Sobota, 27.01
Bogacica
18.00 Intencja zbiorowa:
1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2) Za †† matkę Bronisławę w 10. rocznicę śmierci, ojca, brata, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za †† męża Jana w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, brata, 2 szwagrów, teściów i dziadków obu stron.
4) Za †† brata Norberta, rodziców Urszulę i Bernarda Mocigemba, teściów Marię i Franciszka Wieczorek, szwagra Alojzego i pokrewieństwo.
Borkowice
17.00 Za †† rodziców Józefa i Hildegardę Jeż, męża Józefa, teściów i dziadków oraz pokrewieństwo Kubiszok, Jeż, Bazan i Frasek.
 
IV Niedziela Zwykła, 28.01
Bogacica
7.00 (Niemiecka) Za †† mamę Gertrudę Mrozek w 7. rocznicę śmierci, ojca Gerharda, ojca Alfonsa Wyrwich, brata Manfreda, dziadków, pokrewieństwo Mrozek i Wyrwich.
10.30 1) W intencji parafian - pokolędowa.
2) Do Bożej Opatrzności w intencji Olivera Pietruchy i Macieja Martynowskiego z okazji 18. rocznicy urodzin.
Borkowice
9.00 Przez wstawiennictwo MB o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny Woźnik.
Wierzchy
9.00 W intencji  członków Róży Różańcowej Beaty Kansy.

 

25 grudnia 2023 - 7 stycznia 2024
24/12

Poniedziałek, 25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Bogacica
7.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP o błogosławieństwo Boże z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10.30 Do dzieciątka Jezus o błogosławieństwo Boże dla członków FZŚ, za †† oraz o nowe powołania do wspólnoty.
Borkowice
9.00 Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo w rodzinie Sylwii Nowak.
Wierzchy
9.00 Za † Romana Pawłowicz w 1. rocznicę śmierci.
 
Wtorek, 26.12 – święto św. Szczepana, męczennika                                         
– błogosławieństwo owsa
Bogacica
7.30 Za †† ks. Herberta Simona i jego rodziców.
10.30 W intencji parafian.
Chrzest: Ksawery Witaszek, Wojciech Król
Borkowice
9.00 Za †† Annę i Alojzego Libera, Wiktorię Libera, Arnolda Trocha, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Leśner i Talaga.
 
Środa, 27.12 – święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty                                 
– błogosławieństwo wina
Bogacica
18.00 Za †† Anneliesę i Helmuta Behrens oraz dziadków obu stron.
Borkowice
18.00 1) Za †† męża Gerarda Wilczek na pamiątkę jego ziemskich urodzin, syna Artura i rodziców obu stron.
2) Za † Michała Malinowskiego w 30. dzień po śmierci.
 
Czwartek, 28.12 – święto św. Młodzianków, męczenników                       
– błogosławieństwo dzieci
Bogacica
9.00 1) W intencji dzieci naszej parafii.
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla Aliny i Józefa z okazji 60. rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
3) Do Dzieciątka Jezus (…) w intencji Ewy z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodzin Wodara, Rybot i Fuchs.
16.00 O opiekę Anioła Stróża dla Mateusza Bysiec w 1. rocznicę chrztu oraz o potrzebne łaski dla rodziców i chrzestnych.
 
Piątek, 29.12 – piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Jana i Elżbietę Bieniosek, rodzeństwo, synową Teresę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Norberta Preis z okazji 60. rocznicy urodzin.
18.00 Za †† rodziców Adelajdę i Jana Smyrek, dziadków obu stron, †† z rodziny, pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Sobota, 30.12 – szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Bogacica
13.00 Chrzest: Louis Kabus, Alicja Marona, Julia Kinder.
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) oraz o dary Ducha Świętego dla Pawła Kuchtyn z okazji 18. rocznicy urodzin.
Borkowice
17.00 (Msza św. ze sprawozdaniem rocznym.)
Przez wstawiennictwo MBNP w intencji Benedykta z okazji urodzin.
 
Niedziela, 31.12 – święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Bogacica
7.30 (Niemiecka) W intencji parafian.
10.30 (Msza św. ze sprawozdaniem rocznym.)   
W intencji rodzin naszej parafii.
Borkowice
9.00 Za †† męża Rudolfa Glomb w 7. rocznicę śmierci, rodziców i teściów.
Wierzchy
9.00 (Msza św. ze sprawozdaniem rocznym.) 
Za † Pawła Smyrek w 5. rocznicę śmierci.
 
Poniedziałek, 1.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – NOWY ROK 2024
Bogacica
10.30 W intencji parafian.
15.30 Nabożeństwo o pokój.
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza i Magdaleny oraz ich dzieci.
Borkowice
9.00 Za †† Józefa i Adelajdę Kubas, rodziców i pokrewieństwo.
Wierzchy
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za miniony rok i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w Nowym Roku w rodzinie Stober.
 
Wtorek, 2.01 – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów
Bogacica
7.00 Za † Elżbietę Wodara – od FZŚ.
 
Środa, 3.01
Borkowice
8.00 Za †† matkę Gertrude Kalus, męża Jana, 2 synów, synowe, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 4.01 – I czwartek miesiąca
Bogacica
7.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 
Piątek, 5.01 – I piątek miesiąca
Bogacica
6.30 Adoracja NS.
7.00 1) W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
2) W intencji Panu Bogu wiadomej.
 
Sobota, 6.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego         
– błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody
Bogacica
7.30 Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla synów i synowych z okazji urodzin oraz o zbawienie wieczne dla † męża Joachima.
10.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jacka z okazji 50. rocznicy urodzin.
16.00 Parafialne kolędowanie.
Borkowice
9.00 W intencji członków Róży Różańcowej Urszuli Biskup.
Wierzchy
9.00 Za †† Marię, Stefanię, Bronisława i Jana Sofińskich, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Niedziela, 7.01 – święto Chrztu Pańskiego
Bogacica
7.30 W intencji członków Róż Różańcowych Anny Glomb i Anny Wyrwich.
10.30 Za †† rodziców Antoninę i Antoniego Tomaszczyk, Annę i Jana Wojtków, braci Edwarda, Ludwika, Henryka i Jana, bratową Anielę, szwagra Antoniego i Ryszarda, bratanka Grzegorza i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
9.00 Za †† Hildegardę Libera, Marię Nowak, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach Langos.

 

11 - 24 grudnia 2023
10/12

Poniedziałek, 11.12
Bogacica
18.00 Roraty
Za †† męża Ryszarda Szklanny, rodziców Katarzynę i Kazimierza, brata Ludwika, bratową Janinę, Marię i Jana Szklanny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 12.12.
Bogacica
18.00 Roraty
W intencji Bogu wiadomej.
Borkowice
19.00 Roraty
1) Za †† rodziców Jana i Agnieszkę Jancik, brata Jana, 2 bratowe, 3 bratanków, †† z rodzin Jancik, Korzekwa, Hys i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Urszulę i Jerzego Knopp, †† z rodzin Knopp i Menzel.
 
Środa, 13.12 – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Bogacica
7.00 1) Za †† matkę Marię Jagieła w 3. rocznicę śmierci oraz pokrewieństwo obu stron.
2) Za † Łucję Dybała na pamiątkę jej ziemskich urodzin.
Wierzchy
18.00 Roraty
 
Czwartek, 14.12 – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła
Bogacica
18.00 Roraty
Za †† rodziców Elżbietę i Richarda Mintus, Marię i Alfonsa Gawlita, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
Borkowice
19.00 Roraty
Za †† rodziców Annę i Reinholda, Hildegardę Steinhof, dziadków obu stron, szwagra Henryka Czora, szwagierkę Wiesławę Kus, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Piątek,15.12
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Kuzaj oraz o światło Ducha Świętego dla Franka z okazji urodzin.
18.00 Roraty
1) Za †† dziadków obu stron, Franciszka, Alfreda, Gerarda, Annę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2) Za †† rodziców Ingrid i Erwina oraz dziadków obu stron.
 
Sobota, 16.12
Bogacica
15.00 Chrzest: Wojciech Król.
18.00 Intencja zbiorowa: 1) Za †† matkę Monikę Klinger, dziadków Franciszkę i Pawła, zięcia, synową, teściów i pokrewieństwo. 
2) Za †† syna Tomasza Gromotka, rodziców Annę i Pawła Respondek, Martę i Józefa Gromotka, brata Józefa, bratową, siostrę Reginę, 2 szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
17.00 Za †† Hildegardę i Józefa Jeż, męża Józefa, teściów, pokrewieństwo Jeż, Frasek, Bazan i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
III Niedziela Adwentu, 17.12 – GAUDETE
Bogacica
7.30 Za †† Helenę Glomb, męża, syna i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Za †† Marię i Pawła Kafka, Monikę i Alojzego Bursy, Antoninę i Józefa Głomb, Helenę i Sebastiana Kinder, Elżbietę i Annę Bursy oraz pokrewieństwo.
Borkowice
9.00 Za †† Franciszka i Hildegardę Pisula, Alojzego Krawczyk, †† z tych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny, a w szczególności dla Gabrieli z okazji 60. rocznicy urodzin.
 
Poniedziałek, 18.12
Bogacica
18.00 Roraty
Za †† Marię i Franciszka Bocionek, Elżbietę i Bruno Wodara, Teresę Nowak, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 19.12
Bogacica
18.00 Roraty 
Za † Alfreda Bąchór.
Wierzchy
18.00 Roraty 
1) Za †† rodziców Elżbietę i Herberta Majster, siostrę Mariannę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† męża Józefa Lokajczyk, teściów Marię i Bernarda Lokajczyk, rodziców Annę i Franciszka Sołga oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Środa, 20.12
Bogacica
7.00 1) Za †† rodziców Wandę i Piotra Boryczka, dziadków obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo Bednarczyk – Boryczka i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † w Niemczech Eryka Frasek i dusze w czyśćcu cierpiące oraz przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
Borkowice
19.00 Roraty 
Za †† Józefa Marszoł, córkę Beatę, rodziców Marię i Konrada Mrugała, Helmuta i Karola, teściów Gertrudę i Feliksa, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 21.12
Bogacica
18.00 Roraty 
Z podziękowaniem za otrzyman łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Grzegorza z okazji 40. rocznicy urodzin, dla Karoliny i całej rodziny.
 
Piątek, 22.12
Bogacica
18.00 Roraty 
Za †† rodziców Łucję i Konrada, brata Konrada, Michała i Stefanię, dziadków obu stron, wnuczkę Roksanę, 2 siostry, bratową, szwagrów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
19.00 Roraty
Za †† rodziców Gertrudę i Rudolfa Jung, ojca Jerzego Olszok, pokrewieństwo Jeż, Bazan i Olszok.
 
Sobota, 23.12
Bogacica
8.00 Spowiedź – Sakrament Pokuty. Do godz. 12.00. 
18.00 Za † Elżbietę Wodara – od mieszkańców ul. Kluczborskiej.
Borkowice 17.00 Za † Helmuta Gruber w 1. rocznicę śmierci.
 
IV Niedziela Adwentu, 24.12
Bogacica
7.30 Za †† Helenę i Ryszarda Mainka, Edytę Gbur, †† z rodzin Wazner, Kamiński i Gbur.
10.30 Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo Boże w rodzinach Wojtków i Meinert.
13.00 Spowiedź – Sakrament Pokuty. Do godz. 15.00.
Borkowice
9.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin, oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Wierzchy
9.00 W intencji parafian.
 
 
PASTERKA w intencji parafian
Bogacica 24.00                           Borkowice 21.00                           Wierzchy 21.00
 

20 listopada - 10 grudnia
19/11

Poniedziałek, 20.11 – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
Bogacica
18.00 Za †† Cecylię i Józefa Kinder, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 21.11 – wspomnienie Ofiarowania NMP
Bogacica
7.00 1) Za †† męża Józefa i brata Gerharda.
2) Za †† Waltra Wolff na pamiątkę jego ziemskich urodzin, rodziców, rodzeństwo, teściów, syna Waldemara i pokrewieństwo.
 
Środa, 22.11 – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Bogacica
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) oraz o dary Ducha Świętego dla Gizeli z okazji 70. rocznicy urodzin.
 
Czwartek, 23.11
Wierzchy
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.   Adoracja NS.
 
Piątek, 24.11 – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy
Bogacica
7.00 Za †† Marię i Konrada Wodara, córkę Renatę, synową Joannę i pokrewieństwo.
18.00 (Szkolna) Za †† Franciszka i Hildegardę Matysiok, męża, brata, siostrę, teściów, szwagra, szwagierkę, bratową, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30 Celebracja dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
 
Sobota, 25.11
Bogacica
18.00 1) Ku czci św. Cecylii w intencji organistów, członków orkiestry i innych muzyków parafialnych. 
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 10. rocznicy ślubu.
Borkowice
17.00 Intencja zbiorowa: 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin. 
2) Za †† rodziców Franciszka i Erykę Segert, dziadków obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
Niedziela, 26.11 – Uroczystość Jezusa Chrystus Króla Wszechświata
* Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.
Bogacica
7.30 Za †† Alojzego i Emilię Bursy, Otylię i Franciszka Schmidt, kuzynów i chrzestnych.
10.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP w intencji Stanisława i Kazimiery Juszczak z okazji 65. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Borkowice 9.00 Za † Różę Glomb w 1. rocznicę śmierci.
Wierzchy 9.00 Za †† rodziców Jana i Annę Maciołek, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
 
Poniedziałek, 27.11
Bogacica
7.00 Za † Elżbietę Wodara w 30. dzień po śmierci.
18.00 1) O opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Synthii z okazji urodzin oraz o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla wnuków, wnuczek i ich rodziców.
2) Za †† Janinę, chrzestnych Stanisława, Elfrydę i Pawła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 28.11
Bogacica
7.00 Za † Gertrudę Wodara w 5. rocznicę śmierci.
Borkowice
18.00 Za †† męża Helmuta, Marię i Wincentego Noczyńskich, Elżbietę i Ryszarda Szubert, 2 braci, bratową, szwagra i pokrewieństwo.
 
Środa, 29.11
Wierzchy
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) oraz o dary Ducha Świętego dla Kingi Olejnik z okazji 18. rocznicy urodzin.
 
Czwartek, 30.11 – święto św. Andrzeja Apostoła
Bogacica
7.00 1) Za †† Erwina i Waldemara Wodara, rodziców, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie.
2) Za †† Janinę Gużda w kolejną rocznicę śmierci oraz pokrewieństwo.
18.00 Za †† brata, rodziców i pokrewieństwo. Adoracja NS.
 
Piątek, 1.12
Bogacica
6.30 Adoracja NS.
7.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
 
Sobota, 2.12
Bogacica
18.00 Intencja zbiorowa:
1)  Za †† Bronisławę Sawczuk w rocznicę śmierci, jej męża, syna, córkę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Janinę i Feliksa Adamski, brata, ojca Jerzego i dziadków obu stron.
3) Za †† mężów, wnuczkę Ewę, dziadków i pokrewieństwo.
4) Za †† męża Klemensa, rodziców Elżbietę i Józefa Gladys, Wiktorię i Teodora Nowak, dziadków, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
5) Za †† męża Gerharda Frasek, żonę Monikę, rodziców i pokrewieństwo obu stron.
6) Za †† rodziców Janinę i Kazimierza Nowak, brata Jana, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
7) Za †† rodziców Stanisława i Jadwigę, 3 synów, 3 synowe i dusze w czyśćcu cierpiące.
8) Za †† matkę Magdalenę Kallus, chrzestną Elżbietę i dziadków – o radość życia wiecznego dla nich.
Borkowice
17.00 Za †† Jerzego Sobek, 2 żony, pokrewieństwo Sobek, Smyrek, Förster i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
I Niedziela Adwentu, 3.12
Bogacica
7.30 Za †† Engelberta Jaunich w 2. rocznicę śmierci, żonę Elżbietę, jej matkę Annę, Marię Fila, †† z rodzin Jaunich i Fila.
10.30 W intencji LSO, szafarzy i lektorów naszej parafii.
Borkowice
9.00 Za †† Alojzego i Monikę Bursy, Helenę i Sebastiana Kinder, Elżbietę i Annę Bursy, dziadków obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Za † Łucję Szubert w 7. rocznicę śmierci.
 
Poniedziałek, 4.12 – wspomnienie św. Barbary – dziewicy i męczennicy
Bogacica 18.00 Roraty
1) Za †† męża Kazimierza Dmytruszyńskiego w rocznicę śmierci, jego ojca Tadeusza, brata Stanisława, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
2) Do Bożej Opatrzności o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie. 
Borkowice
19.00 Roraty
 
Wtorek, 5.12
Bogacica
18.00 Roraty
1) O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla Agnieszki i Piotra z okazji urodzin.
2) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dawida z okazji 5 rocznicy urodzin.
 
Środa, 6.12 – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
Bogacica
18.00 Roraty    Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
18.00 Roraty
 
Czwartek, 7.12 – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Bogacica
18.00 Roraty
1) Za †† Huberta Kornol, rodziców i braci.
2) W intencji pszczelarzy naszej parafii.
Borkowice
19.00 Roraty
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 
Piątek, 8.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Bogacica
9.00 Za †† rodziców Helenę i Antoniego Mazurów, Annę i Adama Szalów i wszystkich biskich z rodziny.
18.00 W intencji Dzieci Maryi.
Borkowice
18.00 Za †† ojca Rudolfa Kalus, matkę Marię, dziadków obu stron i pokrewieństwo.
Wierzchy
18.00 W intencji parafian.
 
Sobota, 9.12
Bogacica
18.00 Za †† Magdalenę i Bogdana Solińskich, córkę Barbarę, †† z rodzin Krupa i Soliński oraz Pelagię Sobesto.
Borkowice
17.00 Intencja zbiorowa:
1) W intencji Wiktorii Kozak – o światło Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski z okazji 18. rocznicy urodzin.
2) Za †† Joannę Wodara, rodziców Cecylię i Karola Smyrek, Marię i Konrada Wodara, Renatę Wodara, Marię Smyrek, pokrewieństwo Wodara i Smyrek.
 
II Niedziela Adwentu, 10.12
* Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
Bogacica
7.30 (Niemiecka) Za †† Zygfryda i Jerzego Triebert, Dietmara Kijas, Marię i Alojzego Plewnia, dziadków obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 W intencji parafian.
Borkowice
9.00 Za †† Hubertynę Barwicki, męża Konrada, syna Henryka, †† z rodziny Smyrek oraz o opiekę MBNP dla całej rodziny.
Wierzchy
9.00 Za †† męża Józefa Benk, rodziców obu stron, Ryszarda Mołdysz, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

2 - 19 listopada 2023
01/11

Czwartek, 2.11 – wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych
Bogacica
8.30 Różaniec z zaleckami.
9.00 1) Za wszystkich wiernych zmarłych.
2) Za † Helmuta Stanossek – od mieszkańców z ul. Kluczborskiej.
18.00 Za †† ks. Herberta Simona, jego rodziców i pokrewieństwo.
Borkowice
18.00 W intencjach Ojca Świętego.
Wierzchy
18.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Godzina Święta.
 
Piątek, 3.11 – pierwszy piątek miesiąca
Bogacica
6.30 Adoracja NS.
7.00 1) W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
2) Za †† siostrę Anastazję Janiga w 30. dzień po śmierci, jej rodziców i siostrę Jadwigę.
18.00 (Szkolna) Za †† Tadeusza Dmytruszyńskiego w rocznicę śmierci, synów Kazimierza i Stanisława, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.   
Różaniec z zaleckami
Borkowice
17.30 Adoracja NS.
18.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
 
Sobota, 4.11 – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
Bogacica
18.00 Intencja zbiorowa:
1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Piotra z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności (…) o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Mikołaja Zalesińskiego z okazji 18. rocznicy urodzin.
3) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Wyrwich.
4) Za †† Joannę i Antoniego Skoczylas, †† z rodzin Kowalczyk – Skoczylas, Mirosławę Żychaluk i Tadeusza Malec.
5) Za † Teresę Dragon na pamiątkę jej ziemskich urodzin.
Borkowice
17.00 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP w intencji Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin, o potrzebne łaski dla całej rodziny oraz za †† rodziców i teściów.
2) Za † ks. bpa Jana Wieczorka.
Różaniec z zaleckami.
 
XXXI Niedziela zwykła – 5.11
* Borkowice – kolekta na rzecz świątyni
Bogacica
7.30 Za †† zalecanych.
10.30 Za †† rodziców Konstantynę i Pawła, Ryszarda i Irenę, brata Józefa i dziadków obu stron.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Maximilian Günther.     Chrzest:  Kacper Kinder.
14.30 Różaniec z zaleckami – na cmentarzu.
Borkowice
9.00 1) Za †† brata Joachima Kalus, rodziców Gertrudę i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Jerzego Sobek, 2 żony, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Za †† ojca Stanisława Karpińskiego, rodziców Mariannę i Józefa Zakrzewskich, brata Leszka, dziadków obu stron i pokrewieństwo.
 
Poniedziałek, 6.11
Bogacica
6.30 Różaniec z zaleckami.
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za †† mamę Lucję Krupa w 3. rocznicę śmierci, ojca Zygfryda i pokrewieństwo.
Wierzchy
18.00 Za † męża Jerzego w 2. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Dambowy.
 
Wtorek, 7.11
Bogacica
18.00 Za †† rodziców Alojzego i Marię Mrozek, syna Gintra, synową Krystynę, Małgorzatę Mattner, Ewę i Marka Bandurowskich oraz pokrewieństwo.
Różaniec z zaleckami.
Borkowice
18.00 1) Za †† zalecanych.
2) Za † Felicję Jabłońską zd. Biskup w 30. dzień po śmierci.
Różaniec z zaleckami.
 
Środa, 8.11
Bogacica
6.30 Różaniec z zaleckami.
7.00 Za †† męża Antoniego Syczewskiego, syna Krzysztofa, rodziców, 3 braci, siostrę Urszulę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
17.30 Różaniec z zaleckami.
18.00 Za †† zalecanych.
 
Czwartek, 9.11 – święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Bogacica
7.00 1) Za †† Alojzego Smyrek, żonę Monikę, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† ks. bpa Jana Wieczorka – od uczestników pogrzebu.
18.00 Adoracja NS.
 
Piątek, 10.11 – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Bogacica
7.00 Za †† żonę Marię Fila, rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 (Szkolna) 1) Za †† Pawła, rodziców obu stron Pawła, Antoninę, Jana i Rozalię, syna Stanisława i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Annę i Józefa, rodziców obu stron, pokrewieństwo, zięcia Rafała, wnuka Adriana i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Sobota, 11.11 – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
Bogacica
18.00 Za †† ojców Alojzego Klimek i Bernarda Pańczyk.
Borkowice
17.00 Intencja zbiorowa:
1) Za †† rodziców obu stron Sawaryn i Salamon oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Pawła Krawczyk, córkę, syna, rodziców, teściów i pokrewieństwo.
3) Za †† Franciszka Lorek w 40. rocznicę śmierci, żonę, 4 synów, synową, rodziców Władysława i Genowefę Pałgan oraz pokrewieństwo. 
 
XXXII Niedziela zwykła, 12.11
Bogacica
7.30 (Niemiecka) Za †† Leona GLomb, rodziców, siostrę Agnieszkę, chrzestną Klarę, rodziców Agnieszkę i Franciszka, szwagrów i pokrewieństwo obu stron.
10.30 O opiekę Anioła Stróża dla Leo Libera w 1. rocznicę urodzin.
Borkowice
9.00 Za †† Gertrudę Freihof, syna Jerzego, 4 siostry, brata, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Za †† męża i ojca Gerarda Langhammer, ojca Józefa Gawlita, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Poniedziałek, 13.11
Bogacica
7.00 Za †† matkę Matyldę, ojca Engelberta, syna Eugeniusza, zięcia Alfreda i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1) Za †† rodziców Edwarda w kolejną rocznicę śmierci i Agnieszkę Rybka, siostrę Irenę, Marię i Konrada Nowackich oraz dziadków obu stron.
2) Za †† Henryka Pietrucha, rodziców Dorotę i Dominika Pietrucha, ojca Józefa Jarzombek, ciocię Matyldę i pokrewieństwo.
 
Wtorek, 14.11
Borkowice
18.00 Za †† przyjaciół.
Nowenna do MBNP.
 
Środa, 15.11 – wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
Bogacica
18.00 Za †† ojca Feliksa Moczygemba, rodziców, rodzeństwo, teściów Izydora i Jadwigę Hys, †† z rodzin Hys, Moczygemba, Wazner i dziadka Emila Szklarczyk z rodziną.
 
Czwartek, 16.11 – Rocznica poświęcenia Katedry pw. Krzyża Świętego w Opolu
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności (…) w kolejną rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00 (Szkolna) Za †† męża Henryka Pilot, rodziców obu stron, siostrę Cecylię i szwagra Jerzego.    Adoracja NS.
 
Piątek, 17.11 – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Glomb, Kałuża, brata, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Sobota, 18.11 – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Bogacica
14.00 Błogosławieństwo rocznego dziecka – Leon Libner.
18.00 Intencja zbiorowa:
1) Za †† Gertrudę i Teofila Postrach, †† z rodziny Szymczyk, Woźniak, Postrach i Modler.
2) Za †† ojca i męża Józefa Kinder, rodziców, brata i teściów.
Borkowice
17.00 Za †† syna Henryka Czora w kolejną rocznicę, męża Józefa, pokrewieństwo Birkhof, Czora, Hildegardę Frasek i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
XXXIII Niedziela zwykła, 19.11 – KIERMASZ – 111 Rocznica Poświęceni Kościoła Parafialnego
* kolekta remontowa
Bogacica
7.30 Za †† Helmuta kamińskiego, syna Józefa, 2 braci, bratową, szwagierkę Edytę Gbur, rodziców obu stron i pokrewieństwo.
10.30 1) W intencji parafian.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy ślubu Anny i Pawła Wolff.
Borkowice
9.00 Za † ojca Jerzego Kubiciel, †† z rodzin Moś, Wiecha, Kubiciel, Smyrek i Mrugała.
Wierzchy
9.00 Za †† rodziców Klarę i Wiktora Mrugała, ojca Stanisława Karpińskiego i siostrę Teresę.

16 października - 1 listopada 2023
15/10

Poniedziałek, 16.10 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej Patronki Śląska
Bogacica
18.00 1) Za †† syna Szymona Skrzek, rodziców Jadwigę i Bernarda Syguła, Tadeusza Skrzek, babcie, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Helmuta Stanossek w 30. dzień po śmierci.
3) Za †† rodziców Tomasza i Marię Stanossek, brata, siostrę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
 
Wtorek, 17.10 – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
Bogacica
7.00 Za †† ojca Aloisa Benk, matkę Elisabeth, bratową Annę, chrzestną i dziadków obu stron.
 
Środa, 18.10 – święto św. Łukasza, Ewangelisty
Bogacica
7.00 Za †† Elżbietę i Bruno Wodara, Teresę Nowak, Marię i Franciszka Bocionek, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 1) Za †† matkę Marię Smyrek w 1. rocznicę śmierci i ojca Alojzego Smyrek.
2) Za †† rodziców Jana i Teresę Wodara, teściów Roberta i Martę, męża Ewalda, rodzeństwo, pokrewieństwo Wilczek i Wodara.
 
Czwartek, 19.10
Bogacica
18.00 1)) Za †† rodziców Hildegardę i Zygfryda Wiecha, Erykę i Marię Conz, Monikę i Józefa Mroźla, Marię Gerlic i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Alojzego i Łucję Dybała, teściów, rodziców, siostrę, szwagierkę, szwagrów i pokrewieństwo. 
 
Piątek, 20.10 - wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
Bogacica
7.00 1) Za †† męża Norberta, ojca Huberta Nowak, brata Jerzego, Elżbietę i Gintra Stiller, ciotkę Otylię, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† męża Jerzego Migulskiego, rodziców Annę i Franciszka, ciocię Annę Olejnik, teściów Agnieszkę i Mariana, szwagra Konrada, Mariolę Konarską, Magdalenę Symiec, kuzynkę Alice Seidel, chrzestnych Jadwigę i Jerzego, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30 Radosne śpiewanie przy fortepianie.
 
Sobota, 21.10
Bogacica
18.00 Intencja zbiorowa: 
1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Piotra z okazji 40. rocznicy urodzin. 
2) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mateusza z okazji 25. rocznicy urodzin. 3) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Piotra Czempiel z okazji 18. rocznicy urodzin.
4) Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Mrozek, brata Manfreda, ojca Alfonsa Wyrwich, dziadków i pokrewieństwo Mrozek, Wodara, Wyrwich i Zyzno.
5) Za †† rodziców Małgorzatę i Waldemara Dragon, dziadków i pokrewieństwo.
6) Za †† rodziców Helenę i Józefa, Bronisławę i Władysława, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
7) Za †† mamę Marię Jagieła, dziadków obu stron i pokrewieństwo.
8) Za †† rodziców Zofię i Franciszka, męża Józefa, teściów Marię i Wilhelma, pokrewieństwo Podzielny, Smyrek i Wiecha.
Borkowice
17.00 Za †† rodziców Alexego i Gertrudę Baier, Elżbietę i Antoniego Kubiczek, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
XXIX Niedziela zwykła, 22.10 – statystyczne liczenie wiernych
Bogacica
7.30 Za †† męża Jerzego Słodowego, ojca, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Za †† ojca Franza Weinert w 15. rocznicę śmierci, matkę Annę, ich rodziców i rodzeństwo, chrzestnych Gintra i Monikę, i pokrewieństwo.
Borkowice
9.00 Za †† rodziców i teściów, Zofię Steinberg, Gertrudę Szewczyk i pokrewieństwo obu stron.
Wierzchy
9.00 Przez wstawiennictwo MB Różańcowej o potrzebne łaski dla rodzin Eryki Symiec, Siegert i Kłak.
 
Poniedziałek, 23.10
Borkowice
18.00 1) Za †† matkę Anastazję Jagiela w kolejną rocznicę śmierci, ojca Emila i męża Kazimierza.
2) Za †† rodziców Marię i Józefa, córkę Ewelinę, chrzestną Łucję i pokrewieństwo. 
 
Wtorek, 24.10
Bogacica
7.00 1) Za †† Helmuta Glomb, rodziców, teściów i pokrewieństwo.
2) Za † Rudolfa Wodara w 10. rocznicę śmierci.
 
Środa, 25.10
Bogacica
7.00 1) Za †† rodziców Gertrudę, Karola, Amalię i Huberta, braci, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców obu stron: Joannę i Bernarda Bieniosek, Teresę i Teodora Okwieka, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 26.10
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP o błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji kolejnych rocznic urodzin.
Borkowice
18.00 Za †† rodziców Gertrudę i Wincentego Dreschla, 2 córki, zięcia, wnuków Krystiana i Rajmunda.
 
Piątek, 27.10
Bogacica
7.00 Za †† Gertrudę i Rudolfa, ojca Franciszka, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 (Szkolna) Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny.
 
Sobota, 28.10 – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Bogacica
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 55. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Borkowice
17.00 Intencja zbiorowa:
1) Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie i błogo- sławieństwo Boże w rodzinie Pielot z okazji urodzin oraz za †† ojca i dziadków.
2) Za † Mariannę Walasiak w 3. rocznicę śmierci.
3) Za †† rodziców Hildegardę i Edmunda Kulesa, brata Jerzego, ojca Józefa Syniawa, krewnych i dziadków obu stron.
4) Za † Agnieszkę Frasek na pamiątkę jej ziemskich urodzin.
 
XXX Niedziela zwykła, 29.10 
Bogacica
7.30 (Niemiecka) Za †† żonę i mamę Otylię Mrozek, rodziców Jana i Zofię Ostroga, Maksymiliana, Annę i Martę Mrozek, pokrewieństwo oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w całej rodzinie.
10.30 Za †† rodziców Marię i Aleksandra Krupińskich, siostrę Magdalenę i pokrewieństwo.
Borkowice
9.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Adolfa Kopik, syna Jerzego, rodziców Marię i Pawła Nieslony, 2 córki, 2 zięciów, Bronisławę Kinder, pokrewieństwo Kopik i Nieslony.
Wierzchy
9.00 1) Za †† rodziców Cecylię i Wiktora Sobek, teściów Stefana i Eugenię, chrzestnych i kuzynkę Irenę.
2) Za †† żonę Władysławę Skolarus, rodziców Marię i Michała Skolarus, teściów i pokrewieństwo obu stron.
 
Poniedziałek, 30.10
Bogacica
7.00 Za †† Gintra Stanossek, rodziców, 3 siostry, brata, siostrę Magdalenę, bratową Danutę, dziadków obu stron i pokrewieństwo.
18.00 Za †† Jerzego Kinder, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Za †† Emilię Bazan, jej synów Zygfryda i Alojzego oraz pokrewieństwo.
Wierzchy
17.00 Za † mamę Gertrudę Ortner w 30. dzień po śmierci.
 
Wtorek, 31.10
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Edeltraduę i Gerharda Lepszy, teściów Ingę i Franciszka Komainda, dziadków, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Do godz. 12.00
Borkowice
18.00 1) Za †† rodziców Jana i Krystynę Stein, teściów Franciszka i Erykę, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Cecylię i Jerzego Dreszla w 1. rocznicę śmierci, rodziców i krewnych. 
 
Środa, 1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych
Bogacica
7.30 Za †† męża Józefa Wiecha, syna Andrzeja, teściów Pawła i Cecylię, synów Leonarda, Pawła i Gerarda, córki Magdalenę i Marię, rodziców Agnieszkę i Jana, siostrę Joannę, szwagra Antoniego i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 W intencji parafian.
14.00 Nabożeństwo z kazaniem i procesja na cmentarz.
Borkowice
9.00 Za †† męża Antoniego, brata Huberta, rodziców obu stron, dziadków, 
2 szwagierki, chrzestne i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Za †† rodziców Magdalenę i Joachima Kansy, braci Arnolda i Rolanda, dziadków i pokrewieństwo.

2 - 15 października 2023
01/10

Poniedziałek, 2.10
Bogacica
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Feliksa Bazan, Wincentynę i Józefa Jawny, pokrewieństwo, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 3.10
Bogacica
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Teresy z okazji urodzin i imienin.
Borkowice
18.00 Za †† z rodzin Gwozdowski, Drewiecki, Kołodziej, Symiec, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
17.00 Za †† rodziców Leśner i Talaga, rodzeństwo, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
 
Środa, 4.10 – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Bogacica
7.00 1) Ku czci św. Franciszka za żyjących i †† z FZŚ oraz o nowe powołania do wspólnoty.
2) Za † ks. Bpa Jana Wieczorka – od FZŚ.
18.00 Za †† rodziców Monikę i Alojzego Smyrek, dziadków obu stron, †† z rodziny, pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 5.10 – wspomnienie św. siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Różańcowej o zdrowie i błogo- sławieństwo Boże dla rodziny.
Borkowice
18.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne  i misyjne.
 
Piątek, 6.10 – I piątek
Bogacica
6.30 Adoracja NS.
7.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
18.00 (Szkolna) 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego w rodzinie i w rodzinach dzieci.
Wierzchy
16.30 Adoracja NS.
17.00 W intencji  czcicieli NSPJ oraz matek.
 
Sobota, 7.10 – wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
Bogacica
15.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja Libery z okazji 60. rocznicy urodzin.
18.00 Intencja zbiorowa: 
1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Reimann. 2) O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla Mateusza z okazji 25. rocznicy urodzin. 
3) Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 27 rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Borkowice
17.00 Za †† męża Janusza Dudzińskiego, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
XXVII Niedziela zwykła, 8.10
* Borkowice - kolekta na rzecz świątyni
Bogacica
7.30 (Niemiecka) Za †† męża Helmuta Stanossek oraz rodziców obu stron.
10.30 Za † Różę Palm.
Borkowice
9.00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Wierzchy
9.00 Za † Magdalenę Kansy w 1. rocznicę śmierci.
 
Poniedziałek, 9.10
Borkowice
18.00 Za †† rodziców Konstantynę i Józefa Gruhs, brata, bratową, 2 szwagrów, szwagierki, męża Helmuta, pokrewieństwo Gruhs, Birkhof, Zgonina, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 10.10
Bogacica
7.00 Za †† Danutę Glomb na pamiątkę jej ziemskich urodzin, jej córkę, rodziców i dziadków obu stron.
Borkowice
18.00 Za †† rodziców Annę i Edwarda Smyrek, ich córkę z mężem, dwóch synów z żonami, dziadków, chrzestnych, teściów, Marię i Edwarda Kozok i pokre- wieństwo.
 
Środa, 11.10
Bogacica
18.00 Za † mamę Jadwigę Krupa na pamiątkę jej ziemskich urodzin.
 
Czwartek, 12.10
Bogacica
18.00 Za †† Kazimierza Dmytruszyńskiego, ojca Tadeusza, brata Stanisława, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Za †† siostrę Annę, Hiacyntę i Józefa Woźnik, Elżbietę i Jerzego Biskup, dziadków i pokrewieństwo.
 
Piątek, 13.10
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Tomasza i Łucję Wójcik, męża Norberta Stanossek, teściów i rodzeństwo obu stron.
Wierzchy
17.00 Za †† męża Friedhelma, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nabożeństwo fatimskie.
 
Sobota, 14.10
Bogacica
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
Borkowice
17.00 Intencja zbiorowa: 1) Za †† rodziców Różę i Alojzego Glomb, teściów Urszulę i Jerzego Knopp oraz dziadków. 
2) Za †† rodziców Hys, żonę Waltraudę, pokrewieństwo Hys, Miździoł, Skrzypek, Gnacy, Jancik, Kisiel, Kurdyna i dusze w czyśćcu cierpiące. 
3) Za † Jerzego Sobek w 30. dzień po śmierci.
 
XXVIII Niedziela zwykła, 15.10 – „Niedziela papieska”
* zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia
Bogacica
7.30 Za † Zygfryda Triebert w 6. rocznicę śmierci, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Przez wstawiennictwo Królowej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Świętego dla rodzin Wodara, Rybot, Fuchs i Opiolka
Chrzest: Aleksander Szczepaniak.
Borkowice
9.00 Za †† ojca Huberta Preis, teściów Gertrudę i Ryszarda Widera, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
Wierzchy
9.00 Za †† rodziców Emilię i Alojzego Bursy oraz ojca Franciszka Rodewald.

11 WRZEŚNIA - 1 PAŹDZIERNIKA 2023
10/09

Poniedziałek, 11.09
Bogacica
7.00 Za †† dziadków Wiktorię i Józefa Czora, Zofię i Stanisława Benk, ich dzieci, synowe, zięciów i †† z rodziny Bursy.
Borkowice
18.00 Za †† Pawła i Małgorzatę Smyrek, rodziców obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 12.09
Bogacica
12.00 Ślub: Dominika Meinert – Kewin Libera.
 
Środa, 13.09 – wspomnienie św. Jana Chryzostoma – biskupa i doktora Kościoła
Borkowice
18.00 1) Za †† rodziców Urszulę i Jerzego Knopp, †† z rodzin Knopp i Menzel.
2) Za †† Marię i Wincentego Noczyńskich, Ryszarda i Elżbietę Szubert, 2 braci, bratową i męża Helmuta.
Nabożeństwo fatimskie z udziałem młodzieży klas 6, 7 i 8 (CELEBRACJA).
 
Czwartek, 14.09 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Bogacica
18.00 Za †† córkę Ewę w kolejną rocznicę śmierci, matkę Marię, ojców Ernesta i Józefa.
Adoracja Krzyża. Nabożeństwo z kanonami z Taize. 
Borkowice
18.00 O szczęśliwą wieczność dla † żony Marii Nowak w 1. rocznicę śmierci.
 
Piątek, 15.09 – wspomnienie NMP Bolesnej
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Elżbietę i Jana Bieniosek, Marię i Waltra Jagieła, bratową Teresę, chrzestną, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 (Szkolna) Za †† Stanisława Dmytruszyńskiego w rocznicę śmierci, brata Kazimierza, ojca Tadeusza, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Spotkanie katechetyczne dla dzieci z kl. 3 i ich rodziców.
 
Sobota, 16.09 – wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
Bogacica
18.00 Intencja zbiorowa: 
1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 35. rocznicy ślubu Ewy i Zbigniewa oraz 60. rocznicy urodzin.
2) Za †† męża Alfreda w 3 rocznicę śmierci, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za †† Huberta Glomb, 2 synów, 3 braci, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za ††Leona i Erykę Frasek, syna Jana i Teresę Honisz, syna zięcia, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
5) Za †† rodziców Jana i Annę Wojtków, męża Antoniego, braci, bratową, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
6) Za †† matkę Marię, ojca Józefa, rodziców, bratową Renatę, 2 szwagrów, chrzestną, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
7) Za †† ojca Tomasza Zawadzkiego, mamę Gertrudę, brata, bratową, szwagra, ciocię Elę, dziadków obu stron i pokrewieństwo.
8) Za †† rodziców Marię i Pawła Bazan w 14. i 13. rocznicę śmierci, męża Henryka oraz o zdrowie w rodzinie. 
9) Za †† rodziców Helenę i Mieczysława, rodzeństwo i dziadków, teściów Michalinę i Bronisława, rodzeństwo, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
17.00 Za †† rodziców Alfreda i Gertrudę Bazan, dziadków, chrzestnych Marię i Józefa, szwagra Huberta, Stanisława Gibas, Stanisławę Tomaszek, †† z rodzin Bazan, Gibas, Jeż i Jung.
 
XXIV Niedziela zwykła, 17.09 – „Niedziela z Misjonarzem”
* kolekta na Misje
Bogacica
7.30 (Niemiecka) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin.
10.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Izabeli Rybot z okazji 30. rocznicy urodzin.
Chrzest: Nikodem Zobek.
Borkowice
9.00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne  plony. Dożynki.
Wierzchy
9.00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne  plony. Dożynki.
 
Poniedziałek, 18.09 – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Eugenię i Konrada, dziadków i pokrewieństwo.
18.00 Za †† Cecylię Kinder w 7. rocznicę śmierci, męża Józefa, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 19.09
Bogacica
7.00 Za †† matkę Monikę Mruczek w kolejną rocznicę śmierci, ojca Rudolfa, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP (…) z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. 
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Jakub Wiatr. 
Nowenna do MBNP.
 
Środa, 20.09 – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy
Bogacica
7.00 Za †† Helenę Glomb, męża i syna.
Borkowice
18.00 Za †† Edytę Gbur, jej rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 21.09 – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Bogacica
12.00 Ślub: Ewelina Bysiec (Kinder) – Łukasz Bysiec.
Wierzchy
18.00 1) Za †† rodziców obu stron, brata Pawła Pietron, brata i bratową Stober oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Pawła i Huberta, †† z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja NS.
 
Piątek, 22.09
Bogacica
7.00 Za †† męża Joachima w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, pokrewieństwo Kuzaj, Wolff, Gora i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za †† męża Norberta Stanossek, rodziców, brata, siostrę, teściów, szwagra, szwagierkę, bratową, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Sobota, 23.09 – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapłana
Bogacica
13.00 Chrzest: Milan Scheitza.
15.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Ojca Pio (…) w intencji Adelajdy z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB  (…) w intencji mamy Anny Kwiring z okazji urodzin.
Borkowice
17.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Agnieszki i Mateusza z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla rodzin Bazan i Michalik.
 
XXV Niedziela zwykła, 24.09 – „Niedziela z radiem DOXA”
Bogacica
7.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Kingi i Mateusza w 1. rocznicę ślubu oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie.
10.30 Za †† rodziców Antoninę i Antoniego Tomaszczyk, Annę i Jana Wojtków, braci Edwarda, Ludwika, Henryka i Jana, bratową Anielę, szwagra Antoniego i Ryszarda, bratanka Grzegorza i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
9.00 Za †† Gertrudę Neubert, męża, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy
9.00 Za †† rodziców Martę i Jerzego Neumann, 3 braci, siostrę Dorotę, 2 bratowe, ojca Teodora Ortner i pokrewieństwo.
 
Poniedziałek, 25.09
Bogacica
18.00 1) Za †† z rodziny siostry i braci: Marie Meinhardt, Hildegardę Man, Gertrudę Libera, Feliksa i Józefa Moczygęba, Alfreda Meinhardt, rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące i ks. Władysława.
2) Za †† Marię Hodyra w kolejną rocznicę śmierci, męża Józefa, córkę, męża Zygfryda, rodziców, braci, dziadków i pokrewieństwo.
3) Za † Marię Wodara w 30. dzień po śmierci.
 
Wtorek, 26.09
Borkowice
18.00 1) Za †† Pawła i Franciszkę Krawczyk, Józefa i Łucję Kubas, męża Alojzego i pokrewieństwo.
2) Za †† z rodziny Frasek, Blach, Tkaczyk, Nowak, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.   Nowenna do MBNP.
 
Środa, 27.09 – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana
Bogacica
7.00 Za † Franciszka Łabojewskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz o błogosławień- stwo Boże dla Bożeny z okazji urodzin.
Borkowice
18.00 1) O radość życia wiecznego dla †† Jerzego i Cecylii – od brata Józefa Dreschla.
2) Za †† ojca Helmuta, teścia Ryszarda, dziadków, pokrewieństwo Birkhof, Gruhs, Trocha, Wasser i dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Czwartek, 28.09 – wspomnienie św. Wacława, męczennika
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Zofię i Gerarda Slaby, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
18.00 1) Msza św. poślubna w intencji żyjących i †† z rodzin Kinder i Bysiec oraz w intencji Piotra Kinder z okazji 50. rocznicy urodzin.
2) Za † Teresę Dragon w 30. dzień po śmierci.   
Adoracja NS.
 
Piątek, 29.09 – święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Józefa i Cecylię Smyrek, siostrę Marię, szwagra Pawła, dziadków Franciszka, Barbarę, Piotra i Helenę, chrzestną Jadwigę i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 (Szkolna) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny.
 
Sobota, 30.09 – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora kościoła
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji ks. Hieronima z okazji imienin.
12.30 Ślub: Rafał Kinder – Patrycja Strzelczyk.
18.00 Msza poślubna z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinach Koj i Kinder.
Borkowice
17.00 Za †† Beatę Marszoł w 1. rocznicę śmierci i męża Józefa w 10. rocznicę śmierci.
 
XXVI Niedziela zwykła – Odpust ku czci św. Michała Archanioła                           
* kolekta remontowa
Bogacica
7.30 Za †† Anielę Hałas, Marię Gmur, Jana, Wacławę, Bronisławę, Marian i Wandę Landowskich.
11.00 Suma odpustowa w intencji parafian.
Borkowice
9.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Małgorzaty i Lesława Zimoch z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Wierzchy
9.00 Za †† męża Józefa Gawlita, rodziców Zofię i Jana, Julię i Jerzego Janik, zięcia, brata, bratową, siostrę, szwagra, Huberta Schuckert i pokrewieństwo.

28 sierpnia - 10 września 2023
27/08

Poniedziałek, 28.08 – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
Bogacica
7.00 O radość życia wiecznego dla  † Anity w kolejną rocznicę śmierci.
Borkowice
18.00 1) Za †† Jana i Magdalenę Kopik, córkę Elżbietę, Norberta, rodziców Karola i Agnieszkę Lasik z synami.
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 
Wtorek, 29.08 – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Bogacica
7.00 1) Za †† rodziców Glomb, Kałuża, brata, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Giseli z okazji 70. rocznicy urodzin oraz za †† rodziców Helenę i Ericha Lesch.
 
Środa, 30.08
Bogacica
7.00 Za † Franciszka Grzegorz w 30. dzień po śmierci.
 
Czwartek, 31.08
Wierzchy 18.00 1) Za †† córkę Emanuelę Gawlita, ojca Helmuta, rodziców Martę i Alfonsa oraz pokrewieństwo.
2) Za † Różę Palm.
Adoracja NS.
 
Piątek, 1.09 – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy – I piątek miesiąca
Bogacica
6.30 Adoracja NS.
7.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
17.00 Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem nowego Roku Szkolnego.
Borkowice
17.30 Adoracja NS.
18.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
 
Sobota, 2.09 – I sobota miesiąca
Bogacica
6.30 Różaniec.
7.00 Za †† Henryka Pietrucha, rodziców Dorotę i Dominika Pietrucha, ojca Józefa Jarzombek, ciocię Matyldę i pokrewieństwo.
Adoracja NS z rozważaniem tajemnic różańcowych.
18.00 Intencja zbiorowa:
1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Lidii i Norberta Mainka z okazji 40. rocznicy ślubu.
2) Za † Marzenę Krause w 4. rocznicę śmierci.
3) Za †† rodziców Marię, Mikołaja i Matyldę, dziadków, Danutę i jej córkę Magdalenę, †† z rodzin Żurak, Mizerny i Bursy.
4) Za †† ojca Jerzego w kolejną rocznicę śmierci, teściów Janinę i Feliksa, szwagra, ciotkę Bronisławę Sawczuk, chrzestną i dziadków obu stron.
5) Za †† Marię i Pawła Gawlita, dziadków Józefa i Cecylię Smyrek.
6) Za † mamę na pamiątkę jej ziemskich urodzin.
Borkowice
17.00 Za †† rodziców Teodora i Monikę Smyrek, Teresę i Wincentego Sowa, brata Gerarda, siostrę Hildegardę, 3 szwagrów, Marię i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 
XXII Niedziela zwykła, 3.09
* Borkowice – kolekta na rzecz świątyni
Bogacica
7.30 W intencji parafian.
10.30 Za †† rodziców Hubertynę i Konrada, brata Henryka, pokrewieństwo Barwicki, Mrugała, Szelcel.
Borkowice
9.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP (…) oraz o dary Ducha Świętego z okazji 80. rocznicy urodzin.
Wierzchy
9.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP w intencji Katarzyny i Sebastiana z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
 
Poniedziałek, 4.09
Bogacica
8.00 Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.
18.00 Za †† rodziców Różę i Michała Łukowskich.
 
Wtorek, 5.09
Bogacica
7.00 Za †† Zdzisława Bysiec w 40. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Za †† Rudolfa Glomb i pokrewieństwo.
 
Środa, 6.09
Bogacica
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
13.00 1) W intencji członków Koła Emerytów.
2) W intencji Herberta Mrugała z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.
 
Czwartek, 7.09 – I czwartek miesiąca
Bogacica
7.00 1) Za †† żonę Jadwigę Wodara, syna Rudolfa, pokrewieństwo Wodara i Maronna.
2) O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 Godzina Święta.
Wierzchy
18.00 O dary Ducha Świętego dla Anny Langhammer z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
 
Piątek, 8.09 – święto Narodzenia NMP
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Annę i Franza, teściów, dziadków, chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.00 Za †† i żyjących absolwentów Liceum Pedagogicznego w Kluczborku z okazji 53. rocznicy ukończenia szkoły.
18.00 Radosne śpiewanie przy fortepianie.
Borkowice
18.00 O radość życia wiecznego dla ††: Anny, Alojzego, Gerharda, Wiktorii i Barbary Libera, Elżbiety i Jana Bieniosek, Arnolda Trocha, pokrewieństwa i dusz 
w czyśćcu cierpiących.
 
Sobota, 9.09
Bogacica
15.00 Do Bożej Opatrzności w intencji żyjących i zmarłych członków Koła Łowieckiego „Leśnik” w Kluczborku oraz ich rodzin z okazji 75-lecia istnienia Koła.
18.00 1) Za †† męża Waltra, syna Zygfryda, rodziców, siostrę Hildegardę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Małgorzaty i Arkadiusza Śliwińskich w 25. rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie.
Borkowice
17.00 Intencja zbiorowa: 
1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Nicole i Mateusza Pisula z okazji kolejnej rocznicy ślubu. 
2) Za † Annę Thomala w 3. rocznicę śmierci.
 
XXIII Niedziela zwykła, 10.09
Bogacica
7.30 Za †† rodziców Adolfa i Łucję Mrugała, Pawła i Annę Langos, Zofię Steinberg, Gertrudę Szewczyk i †† z tych rodzin.
10.30 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony. Dożynki. 
Borkowice
9.00 36. Rocznica poświęcenia kościoła filialnego w  Borkowicach. Kiermasz.
Wierzchy
9.00 Za †† rodziców Joachima i Magdalenę, synów Arnolda i Rolanda, dziadków Gertrudę i Karola Gbur, Helmuta Gbur, Alberta Baier, Gertrudę i Teodora Kansy, szwagrów Reinholda i Romana.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.