Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Intencje Mszalne

I, II, III i IV tydzień zwykły
12/01

Poniedziałek, 13.01
Bogacica

7.00 1) Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dary Ducha Świętego z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2) W intencji parafian.

 

Wtorek, 14.01
Bogacica

7.00 1) Za †† męża Dietera Wodausch w 27. rocznicę śmierci, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) W intencji parafian.


Środa, 15.01
Bogacica

7.00 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Wiecha oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny w Nowym Roku.
2) O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla wnucząt: Hani, Basi i Igora z okazji urodzin.

 

Czwartek, 16.01
Bogacica

7.00 1) Za † Adama Froncek w 30. dzień po śmierci.    
2) W intencji parafian.
  
Piątek, 17.01 – wspomnienie św. Antoniego, opata
Bogacica

7.00 1) W intencji parafian.    2) W intencji parafian.
  
Sobota, 18.01
Bogacica 18.00 Intencja zbiorowa:
1) Za †† męża Zygfryda Kinder w 9. rocznicę śmierci, rodziców Stefanię i Władysława Kłosek.
2) Za †† Rozalię Kupiec, męża, córkę Helenę, ciotkę Annę i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za † Magdalenę Kallus w 2. rocznicę śmierci.
4) Za † męża Rafała w 18. Rocznicę śmierci, bratową Izabelę, szwagierkę Barbarę, dziadków, teścia i pokrewieństwo.
Borkowice 17.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP (…) w intencji rodziny Marszoł.
  
II Niedziela zwykła, 19.01                                                                 TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Bogacica 7.30 (Niemiecka)   Za †† rodziców Otylię i Franciszka, Emilię i Alojzego, chrzest-nych i pokrewieństwo.
 10.30 Za †† matkę Annę Wojtków, ojca Jana, teścia Antoniego, braco Edwarda, Henryka i Ludwika, bratową Anielę, szwagra Antoniego i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice 9.00 Za †† syna Henryka Frasek w 19. rocznicę śmierci, Magdalenę Faltin, ojców Józefa i Pawła, matkę Erykę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy 9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Stober oraz o potrzebne łaski z okazji 50. rocznicy urodzin.
  
Poniedziałek, 20.01
Bogacica 7.00 Za †† Marię Libera, 2 mężów, Matyldę i Jana Frasek, Martę i Pawła Olejnik.
 18.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Kamila Pasek z okazji 18. rocznicy uro-dzin.
  
Wtorek, 21.01 – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Bogacica 9.00 W intencji Babć i Dziadków.
Borkowice 18.00 Za †† Joachim Matysiok w 3. rocznicę śmierci, rodziców Annę i Ewalda Maty-siok, matkę Edeltraudę Sobiech.   Nowenna do MBNP.
  
Środa, 22.01
Bogacica 7.00 1) Za †† rodziców Marię i Waltra, chrzestną Teresę, ojca Jana, dziadków, po-krewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.   2) W intencji parafian.
  
Czwartek, 23.01
Bogacica 7.00 Za †† żonę Hildegardę Frasek w 7. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ro-dzeństwo, Józefa i Henryka Czora, wnuka Mateusza i dusze w czyśćcu cier-piące.
 18.00 Adoracja NS.
  
Piątek, 24.01 – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Bogacica 17.00 (Szkolna)   1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin.
2) Za †† Adama Froncek i Grzegorza Krajcer  - od kolegów i koleżanek ze SP.
  
Sobota, 25.01 – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Bogacica 18.00 Za †† matkę Bronisławę w 6. rocznicę śmierci, ojca Antoniego, dziadków Julię i Józefa, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice 17.00 Za †† rodziców Józefa i Hildegardę, teściów, dziadków, pokrewieństwo Jeż, Frasek i Bazan.
  
III Niedziela zwykła, 26.01
Bogacica 7.30 Za †† męża Gerarda Sobek, brata, rodziców obu stron, pokrewieństwo i du-sze w czyśćcu cierpiące.

 10.30 Za † Lucjana Guzowskiego – od Kasi i Filipa.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Miłosz Rosa.
Borkowice 9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Helmuta Libera z okazji 50. rocznicy urodzin oraz za †† rodziców Alojzego i Annę.
Wierzchy 9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Edwarda Olejnik. 


Poniedziałek, 27.01
Bogacica 7.00 Za †† rodziców Marię i Klemensa Urban, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
  
Wtorek, 28.01 – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła
Bogacica 7.00 W intencji parafian.
Borkowice 18.00 Za †† Elżbietę i Alojzego Bazan.   Nowenna do MBNP.
  
Środa, 29.01
Bogacica 7.00 1) W intencji parafian.    
2) W intencji parafian.
  
Czwartek, 30.01
Wierzchy 18.00 W intencji parafian.   Adoracja NS.
  
Piątek, 31.01 – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
Bogacica 17.00 (Szkolna)   Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Eweliny Libner z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji Wiktora Libner z okazji 1. rocznicy urodzin.
  
Sobota, 1.02
Bogacica 15.00 Do Bożej Opatrzności w intencji Waltra Siegert z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
 18.00 Za †† męża Waltra, rodziców, teściów, 4 braci, siostrę i pokrewieństwo.
Borkowice 17.00 Za †† rodziców Jana i Klarę Woźnik, ich 3 synów, synową, Roberta i Gertrudę Noczyński, pokrewieństwo Woźnik, Noczyński i dusze w czyśćcu cierpiące.
  
Niedziela, 2.02 – Święto Ofiarowania Pańskiego – błogosławieństwo świec
* zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe
Bogacica 7.30 Za †† Piotra i Marię Fila, 2 synów, zięcia, wnuka, Elżbietę Jaunich, Annę Woschnik, Agnieszkę i Józefa Urban.
 10.30 Za † Teresę Kinder w 1. rocznicę śmierci.
Chrzest: Pola Sobek.
Borkowice 9.00 W intencji parafian.
Wierzchy 9.00 Za † Otylię Skalec w 1. rocznicę śmierci.
  
Poniedziałek, 3.02 – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika – błogosławieństwo gardła
Bogacica 7.00 Za †† Alojzego Plewnia w 1. rocznicę śmierci, żonę Marię, rodziców, Jerzego i Zygfryda Triebert
 18.00 Za †† Tadeusza, Kazimierza i Stanisława Dmytruszyńskich, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
  
Wtorek, 4.02
Bogacica 7.00 Za †† rodziców Monikę i Konrada Simon, ich wnuczkę Martę i Franciszka Wiench, syna, Mariolę Szmygiel, pokrewieństwo Wiench i Simon.
Borkowice 18.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP w intencji rodziny Mru-gała.   Nowenna do MBNP. 
  
Środa, 5.02 – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – błogosławieństwo chleba i wo-dy
Bogacica 7.00 W intencji Róż Różańcowych naszej parafii.
Borkowice 18.00 Za †† rodziców Józefa i Hiacyntę Woźnik, Jerzego i Elżbietę Biskup, siostrę Annę Benk i pokrewieństwo.
  
Czwartek, 6.02 – wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
Bogacica 7.00 Za †† rodziców Monikę i Alojzego Urban, siostrę Anneliesę, szwagra Helmu-ta, męża Ryszarda, rodzeństwo i pokrewieństwo z rodzin Urban i Postrach oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice 18.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.    Godzina Święta.

 

Piątek, 7.02 – I piątek miesiąca
Bogacica 7.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
 19.00 Celebracja dla bierzmowańców.
Wierzchy 18.00 W intencji czcicieli NSPJ.
  
Sobota, 8.02
Bogacica 15.30 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 18. rocznicy urodzin Tomasz Żurak.
 18.00 Intencja zbiorowa:   
1) Za †† męża Jana, rodziców, teściów, dziadków, szwagra, szwagierkę, brata i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Annę Wojtków, męża Jana, męża Antoniego, braci, bratową, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice 17.00 Za †† męża Helmuta, Jana i Zofię Birkhof, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
  
V Niedziela zwykła, 9.02
Bogacica 7.30 Za †† męża Zygfryda Triebert, ojca Dietmara Kijas, teścia Jerzego Triebert, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 10.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji ks. bpa Jana Wieczorka z okazji urodzin.
Borkowice 9.00 Za †† rodziców Gertrudę i Ryszarda Widera, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy 9.00 Za † Teodora Skomudek i †† z rodziny.

IV tydzień adwentu i okres Bożego Narodzenia
22/12

Poniedziałek, 23.12
Bogacica

7.00 Za †† matkę Edytę Gbur, Helenę i Ryszarda Mainka, pokrewieństwo Oleś, Wazner i dusze w czyśćcu cierpiące.
 8.30 Spowiedź przedświąteczna – do godz. 10.00
 16.00 Spowiedź przedświąteczna – do godz. 19.00
Borkowice

17.00 Spowiedź przedświąteczna.
 18.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Renaty z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

 

Wtorek, 24.12 – Wigilia Narodzenia Pańskiego
* kolekta na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia
Bogacica

8.00 Spowiedź przedświąteczna – do godz. 11.00
15.00 Pasterka dla dzieci.
 24.00 Pasterka w intencji parafian.

Borkowice

21.00 Pasterka w intencji parafian.

Wierzchy

21.00 Pasterka w intencji parafian.

 

Środa, 25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
* kolekta na remont ołtarza
Bogacica

7.30 Za †† rodziców Adelajdę i Jana Smyrek, dziadków obu stron, †† z rodzin Wolff, Smyrek i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo Boże dla członków FZŚ oraz o nowe powołania.
Borkowice

9.00 Za †† rodziców Anneliesę i Helmuta Behrens oraz dziadków obu stron.
Wierzchy

9.00 W intencji parafian.

 

Czwartek, 26.12 – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Bogacica

7.30 Za †† matkę Marię Wodara, ojca Konrada, siostrę Renatę, bratową Joannę i pokrewieństwo .
10.30 Za †† rodziców Alojzego i Monikę Bursy, Józefa i Antoninę Głomb, dziad-ków obu stron, siostrę Helenę, bratową Elżbietę, Pawła i Marię Kafka, Ger-trudę i Jerzego Freihof oraz pokrewieństwo.
Borkowice

9.00 Za †† rodziców Wernera i Edeltraudę Heberle, brata, dziadków i pokrewieństwo.
Wierzchy

9.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP (…) z okazji 45. rocz-nicy ślubu, o potrzebne łaski dla całej rodziny oraz za †† rodziców.

 

Piątek, 27.12 – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Bogacica

7.00 1) Za †† rodziców Edeltraudę i Gerharda, teściową Ingę i dziadków obu stron.
2) Za †† syna Andrzeja, rodziców Pawła i Cecylię, siostry, braci, rodziców Agnieszkę i Jana, siostrę, szwagrów i bratową.

 

Sobota, 28.12 – Święto Świętych Młodzianków, męczenników
Bogacica

8.30 W intencji wszystkich dzieci naszej parafii.

18.00 Za †† matkę Łucję, ojca Konrada, brata Konrada, rodziców Michała i Ste-fanię, dziadków, wnuczkę, 2 siostry, szwagrów, pokrewieństwo i dusze 
w czyśćcu cierpiące.
Borkowice

17.00 Za †† męża Rudolfa Glomb, rodziców, teściów i pokrewieństwo.

 

Niedziela, 29.12 – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Bogacica

7.30 Za †† rodziców Emilię i Alojzego, Otylię i Franza, chrzestnych i pokrewieństwo.
10.30 W intencji wszystkich rodzin naszej parafii.
Chrzest: Laura Günther.
Borkowice

9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Benedykta Frasek z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
Wierzchy

9.00 Za † Patryka Szarf.

  
Poniedziałek, 30.12 – szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Wierzchy

18.00 1) Za † Pawła Smyrek w 1. rocznicę śmierci.
2) W intencji parafian.

 

Wtorek, 31.12 – siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Bogacica

16.00 W intencji parafian na zakończenie starego  roku.
Borkowice

14.30 W intencji parafian na zakończenie starego  roku.
Wierzchy

10.00 W intencji parafian na zakończenie starego  roku.

 

Środa, 1.01.2020 – Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Bogacica

10.30 W intencji parafian – o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.
15.30 Nabożeństwo o pokój. 
16.00 Za † żonę i matkę Otylię Mrozek.
Borkowice

9.00 Za †† Józefa i Adelajdę Kubas, ich rodziców, †† z rodzin Kubas, Sobek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Wierzchy

9.00 W intencji Róż Różańcowych naszej parafii.

 

Czwartek, 2.01 – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
Bogacica

7.00 1) O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
2) W intencji parafian.

 

Piątek, 3.01 – pierwszy piątek miesiąca
Bogacica

7.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.
Borkowice

8.00 W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.

 

Sobota, 4.01
Bogacica

18.00 Za †† rodziców Józefa i Edytę Kocur, Ewalda Wilczek, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice

17.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB (…) w intencji rodziny Sawaryn.

 

Niedziela, 5.01
* Borkowice – kolekta na rzecz świątyni
Bogacica

7.30 (Niemiecka) Za †† syna Waldemara, rodziców, teściów i pokrewieństwo.
10.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wojtków i Meinert.
Borkowice

9.00 Za †† rodziców Gertrudę i Jana Kalus, 2 synów, synowe, dziadków obu stron i pokrewieństwo.
Wierzchy

9.00 Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Langos. 

 

Poniedziałek, 6.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
Bogacica

7.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Urszuli Stanossek z okazji 85. rocznicy urodzin.
10.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Łukasza Kuzaj z okazji 18. rocznicy urodzin.
Borkowice

9.00 W intencji parafian.
Wierzchy

9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny.

 

Wtorek, 7.01
Bogacica

7.00 1) Za † Lucjana Guzowskiego z okazji urodzin.
2) W intencji parafian.

 

Środa, 8.01
Bogacica

7.00 1) Za †† rodziców Monikę i Alojzego Smyrek, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) W intencji parafian.

 

Czwartek, 9.01
Bogacica

7.00 1) Za †† matkę Monikę w dniu urodzin i ojca Rudolfa.
2) W intencji parafian.

 

Piątek, 10.01
Bogacica

7.00 1) Za † Ernesta Kinder w 30. dzień po śmierci.
2) W intencji parafian.

 

Sobota, 11.01
Bogacica

18.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Mateusza Molek z okazji 18. rocznicy urodzin.
Borkowice

17.00 Za †† Irmgardę Weigert w rocznicę śmierci, jej męża, syna, synową, wnu-ka, pokrewieństwo Weigert i Wojcieszak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Niedziela,12.01 – Święto Chrztu Pańskiego
* zbiórka do puszek na Misje
Bogacica

7.30 Za †† męża Kazimierza w 20. rocznicę śmierci, teściów i rodziców Jagiella.
10.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Reginy Symiec z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie.
Borkowice

9.00 Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Cymara, Janinę i Edwarda Pieckielun, bra-ta Andrzeja, Józefa, siostrę Marię i pokrewieństwo obu stron.
Wierzchy

9.00 Za †† synów Arnolda i Rolanda, rodziców Gertrudę i Karola Gbur, brata Helmuta, ojca Alberta Baier, matkę Gertrudę i Teodora Kansy.

I, II i III tydzień Adwentu
01/12

Poniedziałek, 2.12

Bogacica

7.00 (Roraty) 1) Za † Dorotę Stanossek w 1. rocznicę śmierci.

2) Za † w Niemczech Rudolfa Wienert (Wiecha), Ernesta i ich rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 
Wtorek, 3.12 – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† męża Kazimierza Dmytruszyńskiego w 4. rocznicę śmierci, jego ojca Tadeusza, brata Stanisława, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Borkowice

18.00 (Roraty) W intencji parafian.

Wierzchy

18.00 (Roraty) Za †† matkę Helenę Kreutzmann, ojca Józefa Rosiak, brata Jana, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

 
Środa, 4.12 – I środa miesiąca

Bogacica

7.00 (Roraty) W intencji Róż Różańcowych naszej parafii.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† rodziców Monikę i Alojzego Bursy, siostrę Helenę, bratową Elżbietę, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

     
Czwartek, 5.12 – I czwartek miesiąca

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† męża Klemensa Nowak, rodziców Nowak, Gladys i pokrewieństwo.

Wierzchy

18.00 (Roraty) O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 
Piątek, 6.12 – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa – I piątek miesiąca

Bogacica

7.00 (Roraty) W intencji czcicieli NSPJ oraz matek.

Borkowice

18.00 (Roraty) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 30. rocznicy urodzin.

Wierzchy

18.00 (Roraty) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Barbary z okazji 50. rocznicy urodzin.

 
Sobota, 7.12 – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Bogacica

7.00 Za †† Huberta Kornol, rodziców i rodzeństwo.

18.00 Za †† męża Herberta Mainka, rodziców Anastazję i Klemensa Symiec, brata i teściów.

Borkowice

17.00 Za †† rodziców Annę i Józefa Kapinos, Zofię i Piotra Wiatr, Stanisława Kopackiego i pokrewieństwo.

     
II Niedziela Adwentu, 8.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

* zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie

Bogacica

7.30 Za †† Bernarda Nowak oraz rodziców obu stron.

10.30 Za †† męża Zygfryda Triebert, ojca Jerzego, teścia Dietmara i dusze w czyśćcu cierpiące.

Borkowice

9.00 Za †† ojca Rudolfa Kallus, matkę Marię, dziadków i pokrewieństwo.

Wierzchy

9.00 Za †† męża Józefa Benk, rodziców, teściów, Ryszarda Mołdysz, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

     
Poniedziałek , 9.12

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† Tomasza Gromotkę w 1. rocznicę śmierci.

18.00 1) W intencji Dzieci Maryi.

2) W intencji Związku Matek Chrześcijańskich.

     
Wtorek, 10.12

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† Gertrudę, rodziców, siostrę i pokrewieństwo.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† rodziców Jana i Agnieszkę Jancik, brata Jana, 2 bratowe, †† z rodzin Jancik, Korzekwa i Hys.

Wierzchy

18.00 (Roraty) W intencji parafian.

 

Środa, 11.12

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† męża Ryszarda Szklanny, rodziców Katarzynę i Kazimierza, brata Ludwika, bratową Janinę, Marię i Jana Szklanny, rodziców Monikę i Alojzego Urban oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† Roberta i Agnieszkę Prochota oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Wierzchy

18.00 (Roraty) Za †† rodziców Gertrudę i Pawła Gawlita, brata, dziadków obu stron i pokrewieństwo.

 
Czwartek, 12.12

Bogacica

7.00 (Roraty) W intencji Bogu wiadomej.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† matkę Annę Smyrek, Hildegardę Steinhof, dziadków, teściów Magdalenę i Manfreda Kus, Ingę i Huberta Smyrek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 
Piątek, 13.12 – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Bogacica

7.00 (Roraty) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Kuzaj.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† Annę i Alojzego Libera, Wiktorię Libera, Arnolda Trocha, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wierzchy

18.00 (Roraty) Za † Teodora Skomudek w 30. dzień po śmierci.

 
Sobota, 14.12 – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła

Bogacica

18.00 Za †† rodziców Ingrid i Erwina, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

Borkowice

17.00 Za †† z rodzin Smyrek i Wodara.

     
III Niedziela Adwentu, 15.12 – gaudete

* Borkowice – kolekta na rzecz świątyni

Bogacica

7.30 (Niemiecka) Za †† Leona Frasek, syna Joachima, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 1) Za †† rodziców Wandę i Piotra Boryczka, dziadków obu stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za † Bernarda Syguła w 30. dzień po śmierci.

Borkowice

9.00 Za †† rodziców Emilię i Feliksa Noczyńskich, zięcia Alojzego, rodziców Tomasza i Łucję Glomb i pokrewieństwo obu stron.

Wierzchy

9.00 Za †† rodziców Teresą i Jana   Stober, brata Bruno i bratową Annę.

     
Poniedziałek, 16.12

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† mężów Ernesta i Józefa, wnuczkę Ewę i rodziców obu stron.

Borkowice

18.00 (Roraty) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marka z okazji 60. rocznicy urodzin.

     
Wtorek, 17.12

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† Helenę Glomb, męża, syna, rodziców i teściów.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† męża Józefa Marszoł, rodziców Konrada i Marię Mrugała, brata Helmuta i Karola, dziadków, teściów Feliksa i Gertrudę Marszoł, †† z rodziny Mrugała i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wierzchy

18.00 (Roraty) W intencji parafian.

     
Środa, 18.12

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† dziadków obu stron, Franciszka, Alfreda, Annę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† Franciszka i Hildegardę Pisula, Alojzego Krawczyk, dziadków, chrzestnych, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

     
Czwartek, 19.12

Bogacica

7.00 (Roraty) 1) Za † Edytę Mendel w 1. rocznicę śmierci.

2) Za †† Elisabeth i Aloisa Benk.

Borkowice

18.00 (Roraty) Za †† rodziców Hildegardę i Franciszka Pilot, brata Franciszka i pokrewieństwo.

Wierzchy

18.00 (Roraty) W intencji parafian.

 

Piątek, 20.12

Bogacica

7.00 (Roraty) Za †† rodziców Dorotę i Wincentego, Marię i Klemensa, siostrę Weronikę Paul, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wierzchy

18.00 (Roraty) Za †† męża Józefa w 20. rocznicę śmierci, teściów Marię i Bernarda
Lokajczyk, rodziców Annę i Franciszka Solga oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 
Sobota, 21.12

Bogacica

16.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Józefa w intencji rocznego dziecka Dawida Suda, jego rodziców i chrzestnych oraz z okazji 60. rocznicy urodzin Stefana, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Suda i Wieczorek.

18.00 Za †† Magdalenę i Bogdana Solińskich, †† z rodzin Krupa i Soliński.

Borkowice

17.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Jeż, Józefa i Gertrudę Kubiszok, dziadków,
†† z rodzin Jeż, Frasek i Bazan.

 

IV Niedziela Adwentu, 22.12

Bogacica

7.30 Za †† męża Bruno, rodziców, teściów, rodzeństwo, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Wyrwich.

Borkowice

9.00 Za †† rodziców Gertrudę i Rudolfa Jung, ojca Jerzego Olszok, †† z rodzin Jeż, Bazan i Olszok.

Wierzchy

9.00 Za † męża Tadeusza, †† z rodziny Blach, rodziców Elżbietę i Heberta Majster.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
24/11

Niedziela, 24.11 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
* zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej
Bogacica
7.00 (Niemiecka) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny.
10.00 Za †† rodziców Dorotę i Dominika, ojca Józefa, ciotkę Matyldę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.Chrzest: Jan Praszczyk.
Borkowice
8.30 Za †† brata Krystiana Heberle, rodziców i pokrewieństwo.Wierzchy
11.30 Za †† rodziców Emilię i Alojzego Bursy, ojca Franciszka Rodewald i pokrewieństwo.

Poniedziałek, 25.11
Bogacica
7.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Wanessy Libera z okazji 18. rocznicy urodzin.
18.00 Za †† męża Feliksa Moczygemba, rodziców, rodzeństwo, †† z rodzin Hys, Moczygemba i Wazner oraz dziadka Emila Sklarczyk z rodziną.

Wtorek, 26.11
Bogacica
7.00 Za †† Annę i Józefa Benk, pokrewieństwo Mrugala, Benk i Frassek.
Borkowice
18.00Za †† Franciszka Segert, ojca Franciszka, brata Feliksa i Helmuta, siostrę Monikę, męża Józefa, Ferdynanda Mrugała i bratową Barbarę.  
Nowenna do MBNP.

Środa, 27.11
Bogacica
7.00 Za † Lucjana Guzowskiego – od rodziny Podgórskich.
18.00 Za †† Annę, Władysława i dziadków obu stron.

Czwartek, 28.11
Bogacica
7.00 Za †† męża Jana Bieniosek, rodziców, dzieci, rodzeństwo, synową Teresę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Za †† męża Helmuta Noczyńskiego, rodziców Marię i Wincentego Noczyńskich, Ryszarda i Elżbietę Szubert, 2 braci i bratową.Wierzchy
18.00 Za †† męża Ryszarda, rodziców, teściów, dziadków obu stron, ciotkę Marię, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja NS.

Piątek, 29.11
Bogacica
7.00 Za † Annę Weinberg oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie.
17.00 (Szkolna) Za † Gertrudę Wodara w 1. rocznicę śmierci.

Sobota, 30.11 – święto św. Andrzeja Apostoła
Bogacica
7.00 Za †† Jana i Marię Szubert, męża Erwina, pokrewieństwo oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie.
18.00 Za †† Janinę w 2. rocznicę śmierci, Feliksa w 21. rocznicę śmierci i ojca Jerzego.
Borkowice
17.00Za †† rodziców Marię i Pawła Gros oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1 Niedziela Adwentu, 1.12
Bogacica
7.30 W intencji parafian.
10.30 W intencji LSO, Szafarzy Komunii św. i Lektorów.Borkowice
9.00 Za †† męża Alojzego, rodziców obu stron i pokrewieństwo.
Wierzchy
9.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Sobiech, Głomb, Szukała i Bauer.

XXXIII Niedziela zwykła
17/11

XXXIII Niedziela zwykła, 17.11
* kolekta na remont ołtarza
Bogacica
7.00 Za †† Henryka Pilot, rodziców Marię i Alojzego Kopik, teściów Hildegardę i Eryka Pilot, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 1) W intencji parafian w 107. rocznicę poświęcenia kościoła.
2) Za †† Matyldę Bursy i Hidegardę Wiecha w 30. dzień po śmierci.
Borkowice
8.30 Za †† Henryka Czora w 7. rocznicę śmierci, ojca Józefa, dziadków Gertrudę i Lorenca Birkhof, Łucję i Augusta Czora, Hildegardę Frasek i dusze w czyśćcu cierpiące.Wierzchy
11.30 Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach Jachymczak, Sobek i Parucha.

Poniedziałek, 18.11 – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Bogacica
18.00 Za †† Cecylię i Józefa Kinder, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek, 19.11
Bogacica
7.00 Za †† męża Helmuta Kamińskiego, syna Józefa, brata, rodziców obu stron i pokrewieństwo.
18.00Za †† teściów, męża, Monikę, rodziców, braci Józefa i Jerzego.

Środa, 20.11 – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
Bogacica
7.00 Za † Lucjana Guzowskiego – od rodziny Pusiaków z Ostrowa.
Wierzchy
18.00Za †† Joachima i Ritę Olejnik, Helenę i Manfreda Moczygemba, dziadków obu stron i pokrewieństwo.

Czwartek, 21.11 – wspomnienie Ofiarowania NMP
Bogacica
7.00 Za †† Aloisa Benk w 30. dzień po śmierci, mamę Elisabeth, bratową Annę.
18.00 Za †† matkę Monikę Klinger, zięcia Rafała, synową Izabelę, teściów, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja NS.

Piątek, 22.11 – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Bogacica
7.00 Za †† Teresę i Stanisława Mazik, Zofię i Augusta Warzyc.
17.00 Radosne śpiewanie przy fortepianie.
18.00 W intencji orkiestry i organistów.
Borkowice
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Herberta i Heleny Kozok z okazji 55. rocznicy ślubu.

Sobota, 23.11
Bogacica
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Gerarda Pietruchy.
Borkowice
13.00Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Magdaleny i Józefa Woźnik z okazji 50. rocznicy ślubu
17.00Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP (…) w intencji Jadwigi Kubas z okazji 75. rocznicy urodzin.

XXXII Niedziela Zwykła
10/11

Poniedziałek, 11.11 – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
Bogacica
7.00 Za †† męża Jana Matan w 2. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, 3 siostry, szwagrów i pokrewieństwo.Wtorek, 12.11 – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennikaBogacica7.00Za †† z rodzin Glomb, Kałuża, brata i pokrewieństwo.Borkowice18.001) Za †† z rodzin Frasek, Blach, Tkaczyk, Nowak, pokrewieństwo i duszew czyśćcu cierpiące.2) Za †† Franciszka i Klarę Lorek, 4 synów, synową, rodziców Genowefę i Władysława Pałgan, 2 braci, siostrę, szwagra i dusze w czyśćcu cierpiące.Nowenna do MBNP.

Środa, 13.11 – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski
Bogacica
7.00 1) Za †† Leona Glomb, rodziców, siostrę, chrzestną, 2 szwagrów oraz rodziców Agnieszkę i Franciszka Glomb.
2) Za †† syna Andrzeja, rodziców Pawła i Cecylię, braci, siostry, rodziców Agnieszkę i Jana, siostrę, bratową i szwagra.

Czwartek, 14.11 – wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
Bogacica
7.001) Za †† Pawła, rodziców obu stron: Pawła i Antoninę, Jana i Rozalię, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† żonę Hildegardę Frasek z okazji urodzin, rodziców obu stron, rodzeństwo, Józefa i Henryka Czora, wnuka Mateusza oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
18.00 (Szkolna) Za †† rodziców Hildegardę i Franciszka Matysiok, brata, siostrę, szwagra, szwagierkę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 30. i 40. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Maksymilian Mendel
Adoracja NS.

Piątek, 15.11
Bogacica
7.00 Za †† matkę Annę, siostrę Magdalenę, 2 szwagrów, chrzestną i dziadków.

Sobota, 16.11 – święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu
Bogacica
15.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Emilii i Jana Olechowskich z okazji 50. rocznicy ślubu.
18.00 Za †† Annę w 12. rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców obu stron, wnuka Adriana i dusze w czyśćcu cierpiące.Borkowice
17.00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Elżbiety z okazji 98. rocznicy urodzin oraz za †† z rodzin Kołodziej i Symiec.
Wierzchy
14.30 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Elżbiety Sroczyk i Józefa Mamzer z okazji 60. rocznicy urodzin.

XXXI Niedziela Zwykła
03/11

XXXI Niedziela zwykła, 3.11
Bogacica
7.00 (Niemiecka) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. i 50. Rocznicy urodzin.
10.00 Za †† Tadeusza Dmytruszyńskiego w 19. rocznicę śmierci, synów Kazimierza i Stanisława, Matyldę Sygula, Alfreda Wagner, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Paulina Rybot
14.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami - na cmentarzu.
Borkowice
8.30Za †† Agnieszkę i Adolfa Kopik, syna Jerzego, rodziców Pawła i Marię Niesłony, siostrę, szwagrów, Bronisławę Kinder i pokrewieństwo.
Wierzchy
11.30 W intencji parafian.

Poniedziałek , 4.11 – wspomnienie św. Karola Boromeusza
Bogacica
17.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami.
18.00 Za †† Wandę Harmatiuk, jej córkę Małgorzatę, brata i rodziców – od koleżanek i byłych sąsiadów.Borkowice
18.00 Za †† Joachima Kallus, rodziców, brata Rudolfa, bratową Marię, Magdalenę Kallus i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek, 5.11
Bogacica
6.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami
7.00 Za † mamę Teresę Bieniosek, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
Borkowice
17.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami.
18.00 Za †† zalecanych.

Środa, 6.11
Bogacica
6.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami.
7.00 W intencji Róż Różańcowych naszej parafii.Wierzchy17.00Różaniec z wypominkami/zaleckami.
17.30 Za †† zalecanych.

Czwartek, 7.11 – pierwszy czwartek miesiąca.
Bogacica
6.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami.
7.00 Za †† rodziców Alojzego i Marię Mrozek, syna Gintra, synową Krystynę, Małgorzatę Mattner, Marka Bandurowskiego i pokrewieństwo.
18.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.Godzina święta.

Piątek, 8.11
Bogacica
6.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami.
7.00 Za † Alojzego, żonę Monikę, rodziców obu stron i pokrewieństwo.
17.00 (Szkolna) Za †† rodziców Agnieszkę i Edwarda Rybka, siostrę Irenę, Marię i Konrada Nowackich oraz pokrewieństwo.Konferencja dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Sobota, 9.11 – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Bogacica
18.00 Do Bożej Opatrzności w intencji Irmgardy Wilczek z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za † męża.
Borkowice
17.00 Za †† Gertrudę Freihof, syna Jerzego, rodziców obu stron, 3 siostry, brata i dusze w czyśćcu cierpiące.Błogosławieństwo rocznego dziecka: Adam Niedzielski.

XXXII Niedziela zwykła, 10.11
Bogacica
7.00 Za †† Gertrudę i Teofila Postrach, † w Niemczech Huberta Modler, pokrewieństwo Postrach, Modler, Szymczyk i Woźniak.
10.00 Za † Danutę Skrzypczyk w 1 rocznicę śmierci.
Borkowice
8.30 Za †† Pawła Krawczyk, syna, rodziców, pokrewieństwo obu stron i duszew czyśćcu cierpiące.Wierzchy
11.30 Za †† ojca Stanisława Karpińskiego, rodziców Mariannę i Józefa Zakrzewskich, dziadków obu stron i pokrewieństwo.

XXX Niedziela Zwykła
28/10

Poniedziałek, 28.10 – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Bogacica
7.00 Za †† Alfreda Gawlita, pokrewieństwo, Annę Serwa oraz i zdrowie i potrzebne łaski dla mamy.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za †† teściów Bronisławę i Franciszka, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Borkowice
18.00 Nabożeństwo różańcowe.Wierzchy
17.00 Nabożeństwo różańcowe.

Wtorek, 29.10
Bogacica
7.00 Za † Gintra Stanossek w 1. rocznicę śmierci.
17.30 Nabożeństwo różańcowe.Borkowice
18.00 Nabożeństwo różańcowe.
18.30 Za †† Emilię Bazan, synów, rodziców i pokrewieństwo obu stron.
Wierzchy
17.00 Nabożeństwo różańcowe.

Środa, 30.10
Bogacica
7.00 Za †† rodziców Edeltraudę i Gerharda, teściową Ingę i dziadków obu stron.
17.30 Nabożeństwo różańcowe.Borkowice
18.00 Nabożeństwo różańcowe.
Okazja do spowiedzi – do ostatniego penitenta.
Wierzchy
17.00 Za †† Adama Pilak w 1. rocznicę śmierci i siostrzenicę Mariolę
17.30 Nabożeństwo różańcowe.
Okazja do spowiedzi – do ostatniego penitenta.

Czwartek, 31.10
Bogacica
7.00 Za †† żonę Jadwigę Wodara, syna Rudolfa, †† z rodzin Wodara i Maronna.
9.00 Okazja do spowiedzi – do godz. 12.00.
17.30 Nabożeństwo różańcowe.Okazja do spowiedzi – do ostatniego penitenta.
Borkowice
18.00Nabożeństwo różańcowe.
18.30 Za †† rodziców Jana i Teresę Wodara, teściów Martę i Roberta Wilczek, męża, rodzeństwo i †† z rodzin Wilczek i Wodara.Wierzchy17.00Nabożeństwo różańcowe.

Piątek, 1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych
Bogacica
7.00 Za †† rodziców, rodzeństwo, teściów, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 W intencji parafian.
14.30 Nabożeństwo z procesją na cmentarz.
Borkowice
8.30 Za †† matkę Gertrudę Dreszla, 2 mężów, Krystiana, siostrę, szwagra i dziadków.Nabożeństwo z procesją na cmentarz.Wierzchy
11.30 Za †† synów Arnolda i Rolanda, matkę Gertrudę i Teodora Kansy, ojca Alberta Baier, rodziców Gertrudę i Karola Gbur, brata Helmuta, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota, 2.11 – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Bogacica
7.30 Różaniec z wypominkami/zaleckami.
8.00 Za †† zalecanych.
15.00 Chrzest: Lea Gurasch, Maria Sawczuk.
18.00 Za †† Joannę i Antoniego Skoczylas, Tadeusza Malec i †† z rodzin Kowalczyk i Skoczylas
19.00 Celebracja dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
Borkowice
17.00 Za †† męża Antoniego, rodziców obu stron, brata, 2 szwagierki i szwagra.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.